Vpliv novega ZZUSUDJZ na uporabo ZUP za čas obvladovanja širjenja COVID-19

Objavljeno: 1. 4. 2020

V Uradnem listu RS, št. 36/20 z dne 28. 3. 2020, je bil med drugim objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19; ZZUSUDJZ). Ta zakon v določbah 6. do 9. člena za čas trajanja veljave od 29. marca 2020 do prenehanja trajanja posebnih ukrepov oziroma najdlje do 1. julija 2020 nadomešča nekatera določila Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99 in nasl.).

ZZUSUDJZ je bil z usklajevanjem ministrstev za pravosodje in javno upravo glede na izredne razmere hitro razširjajoče se epidemije pripravljen v izjemno kratkem času, vseeno pa glede več institutov temeljito posega v siceršnja pravila ZUP. Vse določbe so bile pripravljene in sprejete z namenom zajezitve širjenja bolezni COVID-10 prek omejitve stikov tako med udeleženci v upravnih zadevah kot tudi v drugih javnopravnih postopkih, kjer se ZUP uporablja smiselno. ZZUSUDJZ je tako lex specialis, ki ne nadomešča le splošnih določb ZUP, temveč tudi določbe področnih zakonov, ki vsebujejo sicer specialna procesna pravila o rokih, vlogah, obravnavah, vročanju ipd.

Elektronska komunikacija, kot sta vlaganje vlog in vročanje prek portala eUprava, pa je spodbujana, še zlasti kot nadomestilo osebnih stikov. Pri tem ne gre le za pretežno »brezstično« komunikacijo med uradnimi osebami in strankami, temveč tudi za čim manj možnosti okužb prek neposrednih dejanj s strani pismonoš, pooblaščencev, izvedencev in drugih ljudi, hkrati gre za zagotavljanje izvajanja pristojnosti v sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki jih je na čelu z varstvom javne koristi in eksistencialnih pravic strank treba zagotavljati tudi ali zlasti v času posebnih ukrepov. To pomeni, da namen zakona nikakor ni popolna prekinitev delovanja upravnih in drugih pristojnih organov ter uveljavljanja pravic oziroma obveznosti strank, pač pa sorazmerno poslovanje. S tem se zaradi varstva življenja in zdravja ljudi posega tudi v temeljna oziroma posebna načela po ZUP, a (le) uravnoteženo glede na namen zakona. Gre na primer za načelo varstva pravic strank, recimo glede izbire načina vlaganja vlog ali pravice do pritožbe zaradi molka organa, ki sta začasno omejeni oziroma odvzeti, ali načelo javnosti kot oblike nadzora nad delom javne uprave, na primer z izključitvijo javnosti na ustnih obravnavah, ki se skličejo v obdobju veljave ZZUSIDJZ.

Omejitve pa ne veljajo oziroma so le delno veljavne v nujnih zadevah, kjer ZZUSUDJZ izpostavlja nujne ukrepe v javnem interesu (če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti), zadeve, ko je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke in če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic (na primer državljanstvo ali status študenta), ali če je to potrebno zaradi nujnega in učinkovitega izvajanja oblasti. Ob tem pa zakon določa, da je treba stranke v času trajanja ukrepov izrecno opozoriti v odločbah in sklepih oziroma drugih dokumentih v posamičnih postopkih, da roki v teh zadevah tečejo brez prekinitve.

Glavni ukrepi po ZZUSUDJZ so naslednji:

  • člen določa prekinitev teka procesnih rokov za dejanja tako organov kot strank in rokov za izpolnitev obveznosti strank, razen v nujnih zadevah, ter podaljšanje materialnih rokov za uveljavitev pravic, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov;
  • člen ureja ukrepe v zvezi s poslovanjem, natančneje, da se ne omogoča vlaganja vlog in dajanja izjav pri organu, z izjemo pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku; prav tako zakon daje podlago za vlaganje vlog po elektronski poti brez varnega e-podpisa, če je identiteto vložnika moč ugotoviti drugače; nadalje se ustne obravnave ne izvajajo, razen v nujnih zadevah, pri vseh procesnih dejanjih pa se javnost izključi;
  • člen izpostavlja omejitve glede osebnega vročanja, kjer zakon določa, da se dokumenti, od katerih vročitve teče rok in ki bi se sicer vročali po 87. členu ZUP, ne vročajo na ta način, razen v nujnih zadevah; se pa vročajo dokumenti, kjer področni zakon določa fikcijo vročitve v določenem roku od odpreme oziroma navadne vročitve (npr. v davčnih in socialnih postopkih), a tudi v teh primerih so po 6. členu zakona roki, npr. za vlaganje pravnih sredstev, prekinjeni;
  • člen pa podaja temelj za izvedbene ukrepe Vlade RS v okviru tega zakona in izvršilnih klavzul po ZUP.

Več o razlagi 6. do 9. člena ZZUSUDJZ najdete v znanstveni monografiji Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, ki bo v uredništvu prof. dr. Polonce Kovač in dr. Erika Kerševana izšla v dveh knjigah pri založbi Uradni list Republike Slovenije, z možnostjo prednaročila do 30. aprila 2020.

Vir. prof. dr. Polonca Kovač.

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti