Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) s komentarjem

Avtor/ji: izr. prof. dr. Erik Kerševan (ur.), prof. dr. Polonca Kovač (ur.), prof. dr. Janez Čebulj, Nika Hudej, Andrej Kmecl, prof. dr. Rajko Knez, prof. dr. Rajko Pirnat, doc. dr. Jernej Podlipnik, Matjaž Remic, doc. dr. Tina Sever, Rada Sitar, as. dr. Bruna Žuber
Strokovni koordinator: as. Boštjan Koritnik
Stvarno kazalo: as. Katja Štemberger
Koda: 111111
Leto izdaje: 2020
Založba: Uradni list RS
Sozaložnik: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Recenzent: prof. dr. Matej Avbelj, prof. dr. Aleš Galič
Format: 17 x 24 cm
Vezava: trda
Ocena:

Cena kompleta v prednaročilu velja do 30. novembra 2019. Predviden izid 1. knjige januar 2020.

-10%
Prednaročilo
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) s komentarjem
Cena: 420,00 €
Cena v prednaročilu: 378,00 €

Po več kot desetletju nov komentar ZUP

Vsako leto je v Sloveniji izdanih približno deset milijonov upravnih odločb in kar nekaj od njih je predmet sodne presoje. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) je tako eden od najpomembnejših slovenskih predpisov, saj z razdelavo načel in pravil urejanja upravnih razmerij določi postopanje najrazličnejših organov in strank. ZUP je bil doslej komentiran le nekajkrat, od tega je od zadnje izdaje minilo več kot desetletje. Zato v sozaložništvu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Uradnega lista Republike Slovenije skupina vrhunskih slovenskih strokovnjakov, od akademikov do sodnikov in praktikov, na čelu z urednikoma prof. dr. Erikom Kerševanom in prof. dr. Polonco Kovač pripravlja nov komentar ZUP. Izšel bo v dveh knjigah: prva bo na približno 500 straneh obsegala splošna poglavja ZUP (členi 1–124), druga pa faze postopka (členi 125–325). Izid prve knjige je načrtovan najpozneje januarja 2020, druge pa jeseni 2020.

Nov komentar bo praktično uporaben za uradne osebe v državni upravi, občinah, agencijah, zavodih itd., prav tako za sodnike, odvetnike, notarje ter raziskovalce in študente, saj je zasnovan na temelju znanstvene analize določb, kar pomeni kombinacijo praktičnih napotil s teoretičnimi okvirji posameznih institutov in najnovejšo sodno prakso, tako domačih kot relevantnih tujih institucij.

 

Nazadnje ogledano