Pravice LGBT oseb in istospolnih partnerjev v upravnem pravu

Objavljeno: 27. 11. 2019

Manjšinska skupnost istospolno usmerjenih in transspolnih oseb (LGBT) se šteje za ranljivo skupino, ki je zaradi svoje dolgoletne marginalizacije še vedno ranljiva in izpostavljena kršitvam, ki izhajajo iz družbenih predsodkov. Eno od področij, relevantnih za te skupnosti, kjer se v zadnjih letih predsodki zmanjšujejo, v mnogih državah Evrope in širše pa posledično prihaja do hitrih zakonodajnih sprememb, je pravno priznavanje istospolnih partnerstev bodisi na način omogočanja dostopa do zakonske zveze ali pa ustvarjanja možnosti za sklepanje partnerskih zvez, ki imajo podobne pravne posledice kot sklenitev zakonske zveze.

Po tej poti je potekal tudi proces urejanja tega vprašanja v Sloveniji. Ključni mejniki na tem področju so bili sprejetje Zakona o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti (ZRIPS)1 leta 2005 z omejenimi pravicami, ki jih je priznal partnerjem; referendum zoper Družinski zakonik iz leta 2012, v katerem je bila predvidena izenačitev istospolne partnerske zveze z zakonsko, razen na področju skupnih posvojitev; referendum zoper novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih iz leta 2015, ki bi istospolnim partnerjem omogočila dostop do sklenitve zakonske zveze; in sprejem Zakona o partnerski zvezi (ZPZ)2 leta 2016, ki je nadomestil Zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti in imel enake učinke kot leta 2011 zavrnjeni takratni predlog Družinskega zakonika. Istospolne partnerske zveze je namreč izenačil z različnospolnimi na vseh področjih, razen pri dostopu do zakonske zveze, skupnih posvojitvah otrok ter dostopu do oploditve z biomedicinsko pomočjo.3

Do leta 2016 so na področju upravnega prava za istospolne partnerje obstajale številne pravne ovire, ki so preprečevale načelo enakega obravnavanja v primerjavi s heterospolnimi partnerji. Ker v večini primerov pravno niso bili izenačeni z njimi, do leta 2005 pa so bili na zakonodajni ravni povsem prezrti, so se z neenakostjo soočali vsakodnevno, kar velja tudi za vprašanja, ki jih ureja upravno pravo.

Področja upravnega prava, ki so še posebej relevantna za pravni položaj istospolnih partnerjev, so določeni vidiki upravnih postopkov in upravnega spora kot sodnega nadzora nad akti uprave, področje državljanstva, azilno pravo (oziroma mednarodna zaščita, kakor je bil azil poimenovan v pravnih virih Evropske unije), pravo urejanja statusa tujcev (migracijsko pravo) ter predpisi, ki urejajo osebna stanja in dokumente. Posebno področje je pravno priznanje (sprememba) spola. Slednje obsežno vprašanje nikakor ni zamejeno le na vprašanje upravnega postopka, v katerem se izvede pravno priznanje spola, zato zahteva posebno obravnavo, ki presega namen tega poglavja. V Sloveniji celovitega predpisa na tem področju še ni, kar sproža potrebo po izvedbi raziskave o potrebah skupine transspolnih oseb in pripravi predlogov za regulacijo, ki bo skladna z načeli varstva človekovih pravic.

Pripadniki gejevske in lezbične manjšine se v vsakdanjem življenju kot vsi drugi z upravnim pravom srečujejo na vsakem koraku, pri čemer jih splošna pravila o prepovedi diskriminacije ščitijo pred neenako obravnavo zaradi spolne usmerjenosti. V določenih segmentih pa dejstvo njihove spolne usmerjenosti in posledično spola njihovih partnerjev pride še posebej do izraza. To so vsa tista področja, kjer upravno pravo upošteva obstoj določene partnerske skupnosti ali družine ter na obstoj tega dejstva veže določeno pravno posledico. Do leta 2016 so bili istospolni partnerji na vseh področjih, kjer prihaja do teh pravnih posledic, izključeni in spregledani.

Podrobnejšo analizo, katera področja so bila to in kako je do diskriminacije prihajalo, si lahko preberete v knjigi Upravno pravo, ranljive skupine in človekove pravice, avtorice dr. Neže Kogovšek Šalamon – 19. decembra 2019 pa se nam pridružite na brezplačnem seminarju, kjer bo avtorica knjige podrobneje predstavila tudi "Primer LGBT prosilcev za azil".

1 Uradni list RS, št. 65/05, 55/09 – odl. US, 18/16 – odl. US, 33/16 – ZPZ in 68/16 – ZPND-A.

2 Uradni list RS, št. 33/16.

3 Drugi odstavek 2. člena Zakona o partnerski zvezi.

Vir: Uradni list RS.

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti