Obvezna oprema za vse udeležence pri gradnji

Objavljeno: 29. 11. 2018

Izvedba gradbenih projektov za seboj praviloma potegne kup zapletov in različnih situacij. Zato novica o tem, da je izšel Veliki gradbenopravni priročnik, prihaja ob pravem času. Priročnik podaja odgovore na široko paleto vprašanj iz konkretnih situacij, do katerih prihaja v gradbeniški praksi in bo nedvomno v pomoč vsem udeležencem pri gradnji – od naročnikov in izvajalcev do projektantov in nadzornikov.

Z velikim veseljem sporočamo, da je izšel dolgo pričakovani Veliki gradbenopravni priročnik, ki podaja odgovore na široko paleto vprašanj iz konkretnih situacij, do katerih prihaja v gradbeniški praksi, in bo nedvomno v veliko pomoč vsem udeležencem gradnje, torej naročnikom, izvajalcem, podizvajalcem, projektantom in nadzornikom. Priročnik odgovarja na upravnopravna vprašanja, ki izhajajo iz nove gradbene zakonodaje, vprašanja ravnanja z odpadki, zavarovanja, predvsem pa daje odgovore na vprašanja v zvezi s pogodbo o projektiranju, pogodbo o nadzoru, gradbeno pogodbo in podizvajalsko pogodbo.

Ko pogledamo na zaplete, s katerimi se srečujemo pri izvajanju gradbenih projektov, hitro ugotovimo, da največ težav izvira prav iz nepoznavanja pravic in obveznosti posameznega udeleženca gradnje. Udeleženec gradnje mora pravice, ki jih ima, uveljaviti pravilno in predvsem pravočasno, saj jih v nasprotnem primeru izgubi. Veliki gradbenopravni priročnik daje konkretne odgovore na najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo v celotnem procesu gradnje. Med drugim so v priročniku podani odgovori na vprašanja v zvezi z uvedbo v delo, prevzemom, pogodbenimi roki in razlogi za njihovo podaljšanje, pogodbeno kaznijo in kako jo na pravi način uveljaviti, posledicami spreminjanja projektne dokumentacije med gradnjo tako za naročnika kot za izvajalca, plačili, plačili podizvajalcem. Natančno je razdelano področje stvarnih napak, ki so pri gradnji skoraj neizogibne, in sicer tako po vrsti stvarnih napak kakor tudi glede vprašanja pravilnega uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov in odgovornosti projektanta, izvajalca in nadzornika v zvezi s stvarnimi napakami. Odgovori so podkrepljeni s sodno prakso, kar bo bralcu priročnika pomagalo, da v pravem trenutku sprejme najboljšo odločitev.

Velika prednost priročnika je tudi dodatek Posebnih gradbenih uzanc (PGU), ki se v Sloveniji uporabljajo že od leta 1977. Udeleženci pri gradnji se sicer velikokrat sklicujejo na PGU, vendar je v gradbeniški praksi mogoče zaznati, da njihove prave vsebine ne poznajo.

Udeleženci gradbenih projektov se morajo zavedati, da namen pogodbe ni v njeni sklenitvi, pač pa v njenem pravilnem izvajanju. Vsak od udeležencev mora v času načrtovanja gradnje, same gradnje in v obdobju po gradnji (jamčevanje za stvarne napake) ravnati tako, kot je predpisano s pogodbo, oziroma v skladu s predpisi, prav pravilno in pravočasno ukrepanje pa je tisti ključ, ki pripelje do tega, da se izogne morebitnim dolgotrajnim in predvsem dragim postopkom pred sodišči. Pogodba navadno ne daje vseh potrebnih odgovorov, saj so pravice in obveznosti posameznih udeležencev zapisane zgolj okvirno in v praksi prihaja do situacij, ki jih v trenutku sklepanja pogodbe ni bilo mogoče predvideti. Veliki gradbenopravni priročnik je priročnik v pravem pomenu besede in daje odgovore na množico vprašanj ter bralca na enostaven način usmerja k pravilnemu ravnanju, zato priporočamo, da se nahaja na vsakem gradbišču, v pravnih pisarnah izvajalcev in naročnikov, birojih arhitektov, pri nadzornikih …

Več o priročniku si lahko preberete tukaj. 

 Avtorica: Mojca Furlan, odvetnica.

AAA Zlata odličnost
|