Novela ZKP-N in odvetniška zasebnost

Objavljeno: 30. 10. 2019

Državni zbor RS je na svoji šesti seji 26. marca 2019 sprejel težko pričakovano novelo ZKP-N, ki je v kazenski postopek prinesla številne pomembne spremembe. Ena od pomembnejših novosti je tudi sistematična ureditev zaupnosti razmerja med odvetnikom in stranko oziroma t. i. odvetniške zasebnosti.

Odvetniška zasebnost je varovana že na ustavnopravni ravni, in sicer z določbami 35., 36. in 37. člena Ustave RS. Pomeni izvršitev odločbe Ustavnega sodišča RS U-I-115/14 in Up-218/14 z dne 21. januarja 2016, s katero je Ustavno sodišče RS ugotovilo, da sta Zakon o kazenskem postopku in Zakon o odvetništvu v neskladju z ustavo, saj določbe, s katerimi urejata zaupnost razmerja med odvetnikom in stranko, pomenijo čezmeren poseg v to ustavnopravno zavarovano kategorijo in tako kršijo 35., 36. in 37. člen Ustave RS, poleg tega pa zaradi odsotnosti možnosti vložitve pravnih sredstev zoper odredbo o preiskovalnem dejanju in kontrole neodvisnega sodnika kršijo tudi določbi 22. in 25. člena Ustave RS.

Pravna teorija vsebine odvetniške zasebnosti izrecno ne opredeljuje, je pa to storilo Ustavno sodišče RS v zgoraj navedeni odločbi. Iz nje je mogoče izluščiti tri različne vidike, ki so varovani v okviru odvetniške zasebnosti, in sicer splošni, prostorski in komunikacijski vidik.

Ne glede na to, da je pravno varstvo odvetniške zasebnosti zagotovljeno že na ravni Ustave RS, pa le-to ni absolutno. Ob upoštevanju strožjih zahtev, ki sicer veljajo za posege v zasebnost, so namreč dopustni posegi v odvetniško zasebnost. Ti so sedaj natančneje oziroma ustavnoskladno urejeni v noveli ZKP-N v zvezi s posameznimi preiskovalnimi dejanji pri odvetniku, odvetniškem kandidatu in odvetniškem pripravniku, saj je bila prej veljavna ureditev tega področja zelo pomanjkljiva in je dopuščala čezmerne posege v odvetniško zasebnost.

Več v zvezi z odvetniško zasebnostjo in njenim varstvom v okviru kazenskega postopka ter pregled in pojasnila k spremembam glede preiskovalnih dejanj pri odvetniku, uvedenih z novelo ZKP-N, si lahko preberete v Uvodnih pojasnilih k noveli ZKP-N. V njih najdete tudi pojasnila oziroma komentar k drugim pomembnejšim sklopom sprejetih sprememb, ki so se – z nekaj izjemami – začele uporabljati 20. oktobra 2019.

Vir: Dr. Petra Plesec, Zakon o kazenskem postopku (ZKP), neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili k noveli ZKP-N in stvarnim kazalom

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti