Zakon o kazenskem postopku (ZKP)

neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi pojasnili k noveli ZKP-N in stvarnim kazalom
Avtor/ji: dr. Petra Plesec in dr. Primož Gorkič
Koda: 111111
Založba: Uradni list RS
Ocena:

Knjiga bo izšla predvidoma v mesecu oktobru.

Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
Cena: 58,00 €

V Založbi Uradni list RS bomo izdali uvodna pojasnila k obsežni noveli Zakona o kazenskem postopku, ZKP-N. Avtorja uvodnih pojasnil dr. Petra Plesec in dr. Primož Gorkič bosta komentirala vse pomembne spremembe, ki jih prinaša novela ZKP-N, sprejeta v Državnem zboru RS 26. marca 2019.

Te se v prvi vrsti nanašajo na položaj oškodovanca v predkazenskem in kazenskem postopku. Z novelo so bile vpeljane določbe t. i. Direktive o pravicah žrtve in izvršena odločba Ustavnega sodišča RS iz leta 2017. Nadalje novela uvaja večje spremembe pri prikritih preiskovalnih ukrepih in drugih preiskovalnih dejanjih. Med drugim je prenovljen oziroma bolj sistematično urejen način pridobivanja prometnih in naročniških podatkov. Dodani sta tudi novi določbi, ki urejata pridobivanje podatkov o komunikacijskih sredstvih s t. i. IMSI-lovilcem. Z novelo je sistematično urejeno ravnanje z zaupnimi podatki, zlasti posegi v odvetniško zasebnost oziroma v zaupnost razmerja med odvetnikom in stranko. Določbe novele ZKP-N vsebujejo še številne druge novosti; nekatere sledijo odločitvam Ustavnega sodišča RS, druge prispevajo k hitrejšemu in učinkovitejšemu vodenju kazenskega postopka, nekatere pa odpravljajo zagate pri preiskovanju in dokazovanju kaznivih dejanj.

Uvodna pojasnila ponujajo sistematičen pregled in prvi komentar večjih sklopov sprememb, ki se bodo – z nekaj izjemami – začele uporabljati šest mesecev po uveljavitvi novele.

V knjigi bo poleg uvodnih pojasnil k noveli ZKP-N tudi prečiščeno besedilo zakona o kazenskem postopku in stvarno kazalo.


Nazadnje ogledano