Na poti k strateškemu javnemu naročanju

Objavljeno: 6. 5. 2019

Dobro leto mineva od uvedbe obveznega elektronskega javnega naročanja v Sloveniji. Ob njegovi uvedbi je Ministrstvo za javno upravo zapisalo: "Stremimo k vzpostavitvi poenostavljenih in racionaliziranih postopkov oddaje javnih naročil, povečanju transparentnosti, konkurenčnosti in gospodarnosti pri porabi javnih sredstev, prihranku časa, znižanju stroškov in zmanjšanju administrativnih ovir. Sporočanje in izmenjavo informacij med naročniki in ponudniki v elektronski obliki bo omogočal enotni informacijski sistem."1

Naveden korak je bil zgolj eden od korakov na poti strateškega javnega naročanja, kar je eden od ključnih ciljev Evropske komisije ob zadnji reformi javnega naročanja v EU. Javno naročanje se torej ne obravnava zgolj kot sistem pravil za porabo javnih sredstev, ki naj bi zasebnemu sektorju omogočil, da se pod enakopravnimi pogoji poteguje za posle v javnem sektorju, ampak se vedno bolj uveljavlja kot eno izmed učinkovitejših orodij s katerimi se izvajajo javne politike in uresničujejo njihovi cilji, pri čemer se tudi vzpodbuja razvoj določenih področij. Tako so trendi strateškega javnega naročanja usmerjeni k trajnostnim naročilom, s poudarjeno okoljsko in socialno noto, k javnim naročilom, ki vzpodbujajo inovacije in razvoj. V tem okviru je eden pomembnejših korakov k digitalizaciji javne uprave tudi digitalizacija nabavnih procesov, ki se izvajajo v okviru sistema javnih naročil.

V zvezi s tem je evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska dejala: "Javne organe spodbujamo k strateški uporabi javnega naročanja, da bi se bolje izkoristil denar davkoplačevalcev ter prispevalo k bolj inovativnemu, trajnostnemu, vključujočemu in konkurenčnemu gospodarstvu. Komisija bo pri tem še naprej pomagala državam članicam ter javne organe na vseh ravneh upravljanja in druge deležnike poziva k sodelovanju v širokem partnerstvu."2

Elektronsko javno naročanje omogoča uresničevanje ciljev strateškega javnega naročanja in predstavlja eno ključnih orodij za zagotavljanje večje transparentnosti in dostopnosti trga javnih naročil.

Strateško javno naročanje predstavlja prihodnost, zato bomo o tej temi spregovorili na seminarju Priložnosti in tveganja elektronskega javnega naročanja v praksi. 

1http://www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/projekti_mju/projekti_sofinancirani_iz_eu_sredstev/elektronsko_javno_narocanje/.
2http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_sl.htm

Vir: doc. dr. Petra Ferk, Inštitut za javno zasebno partnerstvo

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti