Kdaj in kako oddati evidenčno naročilo?

Objavljeno: 22. 1. 2020

Evidenčna naročila so tista javna naročila, katerih vrednost ne presega mejne vrednosti za uporabo zakona iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.1 Pri teh naročilih naročniku ni treba upoštevati določil zakona, razen tistih, navedenih v drugem odstavku 21. člena ZJN-3.

Naročnik mora torej pri oddaji teh naročil spoštovati načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Pri tem naročnik zagotavlja načelo transparentnosti tako, da v zvezi s temi naročili vodi (sprotno) evidenco o njihovi oddaji in enkrat letno (do 28. februarja) preko portala javnih naročil sporoči statistične podatke o oddanih naročilih, za naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV in nižja od mejne vrednosti, navedene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3, pa (dodatno) do konca februarja objavi seznam oddanih evidenčnih naročil.

Podatki, ki jih mora v okviru vsake obveznosti voditi oziroma objaviti naročnik, so določeni v drugem odstavku 21. člena ZJN-3. Evidenca mora tako zajemati vsaj vrsto predmeta (blago/storitve/gradnje), navedbo oziroma opis predmeta ter vrednost v evrih brez DDV, v okviru poročanja o statističnih podatkih je treba sporočiti podatke o skupnem številu in skupni vrednosti evidenčnih naročil, ločeno glede na področje javnega naročanja (splošno/infrastrukturno/obrambno in varnostno) in vrsto predmeta (blago/storitve/gradnje), seznam oddanih evidenčnih naročil pa mora zajemati podatek o vrsti predmeta, navedbo oziroma opis predmeta, vrednost v evrih brez DDV in naziv gospodarskega subjekta oziroma izbranega ponudnika. Medtem ko je treba statistične podatke vedno objaviti v za ta namen pripravljeni aplikaciji na portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/), lahko naročnik objavi seznam oddanih evidenčnih naročil bodisi na portalu javnih naročil ali na svoji spletni strani.

Naročnik mora tudi v skladu z ZJNPOV2 pri oddaji evidenčnih naročil (torej tistih, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo tega zakona iz drugega odstavka 7. člena) upoštevati zgolj tiste določbe, ki se izrecno nanašajo na evidenčna naročila (peti odstavek 19. člena v povezavi s tretjim odstavkom 82. člena ZJNPOV). Tudi o teh naročilih mora naročnik na portalu javnih naročil do 28. februarja vsako leto sporočati statistične podatke, ni pa mu treba objavljati tudi seznama oddanih evidenčnih naročil.


Z namenom razrešiti vsa odprta vprašanja glede evidenčnih naročil vas vabimo, da se nam pridružite 31. januarja 2020 na seminarju, kjer bomo predstavili zakonodajno ureditev teh naročil ter prikazali relevantne funkcionalnosti portala javnih naročil

1 Zakon o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3.

2 Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I in 52/16; ZJNPOV.

Vir: Maja Marinček, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Sektor za sistem javnega naročanja.

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti