Kako do izboljšanja konkurence v postopkih javnega naročanja

Objavljeno: 20. 6. 2019

Evropska komisija je 5. junija 2019 v okviru evropskega semestra objavila predlog priporočil za posamezne države članice glede njihovih gospodarskih politik za naslednjih 12 do 18 mesecev. Tokrat so bili v ospredju razprave zlasti strukturni izzivi glede vzdržnosti javnih financ in spreminjajočega se trga dela.

Komisija je na Slovenijo naslovila tri ključna priporočila in Slovenijo pozvala, da v letih 2019 in 2020 ukrepa tako, da med drugim »izboljša konkurenco, profesionalizacijo in neodvisen nadzor na področju javnih naročil«. V predlogu priporočil Evropska komisija ugotavlja tudi: »Pri javnem naročanju so v Sloveniji prisotne pomanjkljivosti glede konkurence in preglednosti, kar se kaže zlasti v visokem deležu naročil, oddanih prek postopka s pogajanji (brez javnega razpisa). Varovala proti korupciji in nedovoljenemu dogovarjanju med ponudniki, zlasti pri javnih naročilih na lokalni ravni in v podjetjih v državni lasti, ostajajo šibka.«

Na majhnem trgu, kot je slovenski, je edina realna možnost za povečanje konkurence večja dostopnost manjših in srednjih podjetij do trga javnih naročil. Z vključitvijo manjših in srednjih podjetij v sistem javnega naročanja se sicer povečuje izpostavljenost naročnikov morebitnim očitkom zaradi drobljenja javnih naročil, vendar je to enostavno rešljivo z uporabo prednosti, ki jih prinaša elektronsko javno naročanje, še posebej dinamični nabavni sistem kot posebna nabavna tehnika, ki jo opredeljuje 49. člen ZJN-3.

Na seminarju Priložnosti in tveganja elektronskega javnega naročanja v praksi 2. oktobra 2019 bomo odgovorili tudi na izpostavljeno problematiko izboljšanja konkurence, na katero opozarja Evropska komisija, in podali predloge, kako v sistem javnega naročanja vključiti širši krog ponudnikov z izkoriščanjem potenciala, ki ga skrivata strokovni dialog in oblikovanje kvalifikacijskih list.

Vir: doc. dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti