31. marec – ROK ZA IZDAJO OBVESTILA O ODMERI LETNEGA DOPUSTA

Objavljeno: 21. 1. 2019

Do 31. marca mora delodajalec pisno obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Obvestilo o odmeri letnega dopusta je namenjeno pravočasni seznanitvi delavcev s tem, koliko dni dopusta jim pripada v tekočem letu. Delodajalec lahko obvestilo pošlje tudi preko elektronske pošte, medtem ko obvestilo na oglasni deski ni dovoljeno, saj s tem krši obveznost varovanja osebnih podatkov zaposlenih. Nekateri delodajalci pa svojim zaposlenim ne izdajo obvestila o odmeri letnega dopusta do zakonsko določenega datuma.

Način obveščanja

Delodajalec pa lahko delavca o odmeri letnega dopusta obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in njegovo uporabo nalaga delodajalec. Za obveščanje preko e-poštnega naslova morata biti izpolnjena dva pogoja. Prvi pogoj je, da delodajalec zagotavlja delavcu službeni e-naslov. To pomeni, da mora delodajalec zagotavljati delovanje poštnega strežnika ter tudi ostalo potrebno infrastrukturo za delovanje in dostop do poštnega strežnika. Drugi pogoj pa je, da se delavec in delodajalec dogovorita (najbolje v pogodbi o zaposlitvi), da je delavec za potrebe opravljanja dela dolžan uporabljati službeni e-poštni naslov. Šele ob izpolnjevanju obeh pogojev namreč lahko delodajalec vroča delavcu pisanja na e-poštni naslov. Drugače povedano, za to, da delodajalec lahko vroča pisanja delavcu na e-poštni naslov, ne zadostuje, da delavec sporoči delodajalcu svoj e-poštni naslov, niti da delodajalec zagotavlja delavcu e-poštni naslov preko javnih e-poštnih strežnikov (npr. gmail.com ipd.). Pri tem se šteje, da je pisanje vročeno delavcu, ko prispe v njegov poštni nabiralnik, in ne šele, ko delavec odpre e-poštno sporočilo oziroma ga prebere. Tudi iz teh razlogov je določeno, da se morata delavec in delodajalec dogovoriti, da je delavec dolžan uporabljati e-poštni naslov pri opravljanju dela. Pregledovanje e-poštnega nabiralnika zato v tem primeru sodi med obveznosti delavca, ki izhajajo iz delovnega razmerja, opustitev te obveznosti pa ne more iti v breme delodajalca.

Obveščanje delavcev o odmeri letnega dopusta preko oglasne deske, tako da bi se na oglasno desko obesil seznam delavcev s številom dni letnega dopusta, ni dovoljeno, saj bi delodajalec s tem kršil obveznost varovanja osebnih podatkov zaposlenih.

Ker mora imeti delodajalec dokazilo o tem, da je delavcu vročil obvestilo o odmeri letnega dopusta v roku, so še vedno najpogostejši primeri klasičnega osebnega vročanja, pri katerem delavec podpiše delodajalcu vročilnico. Pri vročanju preko elektronske pošte pa nekateri delodajalci uporabljajo pošiljanje s potrditvijo prejema.

Opustitev delodajalčeve dolžnosti o odmeri letnega dopusta

Nekateri delodajalci ne izdajo obvestila o odmeri letnega dopusta delavcem niti do zakonsko določenega 31. marca niti pozneje. V teh primerih delavci ne vedo, koliko dni letnega dopusta jim v tekočem koledarskem letu pripada. Kajti, če delavec ne prejme obvestila o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, to ne pomeni, da mu pripada enako število dni letnega dopusta kot leto prej.

Glede na to, da delodajalec v tem primeru ne izpolnjuje svojih obveznosti iz delovnega razmerja, ima delavec pravico pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni. Delavec lahko vloži tudi prijavo na Inšpektorat za delo.

Čeprav delodajalec izda obvestilo o odmeri letnega dopusta delavcem šele 31. marca, to ne pomeni, da delavci od januarja do dneva vročitve obvestila o odmeri letnega dopusta le-tega ne morejo izrabiti. Če pa bi kateri od delavcev želel že do 31. marca izrabiti ves letni dopust, pa mu mora delodajalec izdati obvestilo o odmeri letnega dopusta že prej.

Končni rok delodajalca za izdajo obvestila o odmeri letnega dopusta delavcu je 31. marec. Če je ta dan sobota ali nedelja, mora delodajalec, da ne bo v zamudi in prekršku, obvestilo delavcem izdati (vročiti) že prej, torej vsaj zadnji delovni dan pred tem dnem.

Ob tej temi pa se postavlja še več vprašanj: kako delavec ve, koliko letnega dopusta mu pripada, kadar delodajalec opusti svojo dolžnost vročitve obvestila o odmeri letnega dopusta, in kdaj mora delodajalec izdati obvestilo o odmeri letnega dopusta delavcu, kadar se ta zaposli pri njem po 31. marcu?

Odgovore na ta in druga vprašanja je mogoče najti v priročniku mag. Nine Scortegagna Kavčnik Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu.


Vir: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti