Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2024 z dne 12. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2024 z dne 12. 3. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

619. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
620. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
621. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
622. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
623. Sklep o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije
624. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

MINISTRSTVA

625. Pravilnik o načrtih upravljanja mestne logistike, načrtih izvajanja parkirne politike in mobilnostnih načrtih

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

626. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 5001 – Šentjur

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

627. Poslovnik komisij Radiotelevizije Slovenija za ocenjevanje filmskih in drugih avdiovizualnih projektov
628. Pravilnik o koprodukcijskem sodelovanju Radiotelevizije Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del
629. Pravilnik o upravičenih stroških filmskih in avdiovizualnih projektov Radiotelevizije Slovenija

OBČINE

Nova Gorica

630. Sklep o stanovanjski najemnini

Sodražica

631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (SD OPN 4 Sodražica)

Šentjur

632. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjur

Tržič

633. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Tržič – 2024
634. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
635. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
636. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič

Žužemberk

637. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti