Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2024 z dne 12. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2024 z dne 12. 3. 2024

Kazalo

634. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 1614.

  
Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah(Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 12. redni seji dne 7. 3. 2024 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. 
Status grajenega javnega dobra pridobita naslednji nepremičnini:
– del stavbe št. 18 v stavbi št. 486 k.o. 2143 Tržič,
– parc. št. 1191/2 k.o. 2144 Bistrica.
2. 
Nepremičnina iz druge alineje prejšnje točke postane last Občine Tržič in se pri njej v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica v korist Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
3. 
Pri nepremičnini iz prve alineje 1. točke tega izreka se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – podhod, pri nepremičnini iz druge alineje 1. točke tega izreka pa se zaznamuje status grajenega javnega dobra – občinska cesta.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-13/2024-2
Tržič, dne 7. marca 2024
Župan 
Občine Tržič 
Peter Miklič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti