Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2024 z dne 12. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2024 z dne 12. 3. 2024

Kazalo

630. Sklep o stanovanjski najemnini, stran 1611.

  
Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 21/01 in Uradni list RS, št. 114/05 in nadaljnji) je Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica na seji dne 6. 3. 2024 sprejel
S K L E P 
o stanovanjski najemnini 
I. 
S tem sklepom se ureja način določitve višine najemnine za:
a) neprofitna stanovanja,
b) namenska najemna stanovanja,
c) bivalne enote,
d) tržna stanovanja,
e) službena stanovanja,
f) stanovanja za posebne namene,
g) neprofitna stanovanja, kjer najemnik presega dohodkovni in premoženjski cenzus iz Pravilnika1;
h) neprofitna stanovanja, kjer najemnik ima ali sprejme v najem večje stanovanje, kot mu pripada v skladu s površinskimi normativi Pravilnika;
i) nezakonito zasedene stanovanjske enote.
II. 
Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja in bivalne enote iz točk a), b) in c) prejšnjega člena, se višina najemnine določi po Uredbi o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine2, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine v višini 4,68 % od vrednosti stanovanja.
III. 
Za tržna stanovanja iz točke d) prvega člena se višina najemnine določi na način iz II. točke tega sklepa, povečano za 150 %, kot v tabeli:
Tip najemnega razmerja
Višina najemnine
tržna stanovanja
neprofitna + 150 % 
IV. 
Za službena stanovanja in stanovanja za posebne namene iz točk e) in f) se višina najemnine določi na način iz II. točke tega sklepa, povečano za 50 %, kot v tabeli:
Tip najemnega razmerja
Višina najemnine
službena stanovanja
neprofitna + 75 %
stanovanja za posebne namene
neprofitna + 50 %
V. 
Za neprofitna najemna razmerja iz točke g) prvega člena, kjer najemniki in uporabniki neprofitnih stanovanj ne izpolnjujejo več pogojev za upravičenost do neprofitnega stanovanja po 90. členu Stanovanjskega zakona, se najemnina določi na način iz II. točke tega sklepa, povečano za 150 %, kot v tabeli:
Tip najemnega razmerja
Višina najemnine
neprofitno stanovanja, kjer najemnik presega dohodkovni in premoženjski cenzus iz Pravilnika
neprofitna + 150 %
VI. 
Za neprofitna najemna razmerja iz točke h) prvega člena, kjer najemnik neprofitnega stanovanja v postopku dodelitve ali zamenjave sprejme večje stanovanje, kot bi mu po površinskih normativih iz Pravilnika pripadalo, se za del površine, ki presega veljavni površinski normativ, kot ga določa Pravilnik, najemnina določi na način iz II. točke tega sklepa, povečano za 150 %, kot v tabeli.
Če najemnik neprofitnega stanovanja že ima v najemu večje stanovanje, kot bi mu pripadalo po površinskem normativu iz Pravilnika in ne sprejme zamenjave s stanovanjem, ki bi mu po površinskem normativu pripadalo, ali se izrecno strinja z nadaljevanjem bivanja v prevelikem stanovanju brez izvedbe predhodnega postopka zamenjave, se za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ, kot ga določa Pravilnik, najemnina določi na način iz II. točke tega sklepa, povečano za 150 %, kot v tabeli.
Tip najemnega razmerja
Višina najemnine
neprofitna stanovanja, kjer najemnik ima ali sprejme v najem večje stanovanje, kot mu pripada v skladu s površinskimi normativi Pravilnika
neprofitna + 150 % (za presežek površine)
VII. 
Za vsa stanovanja, ki niso na lokaciji Nova Gorica, Solkan ali Kromberk in ki bodo v najem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa, se za celotno stanovanjsko površino določi neprofitna najemnina na način iz II. točke tega sklepa, brez upoštevanja presežka nad normativom po Pravilniku.
VIII. 
Za uporabnike stanovanjskih enot iz točke i) prvega člena, ki stanovanje uporabljajo nezakonito (npr. kot posledica odpovedi ali izteka pogodbenega razmerja), se za čas nezakonite uporabe določi uporabnina v višini obračunane najemnine za zasedeno stanovanje po pogodbi, povečane za 150 %, kot v tabeli:
Tip najemnega razmerja
Višina uporabnine
uporaba stanovanjske enote brez pravne podlage (brez pogodbe, nezakonito)
najemnina po zadnji pogodbi + 150 %
IX. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 35280-0001/2015-17 z dne 5. decembra 2023.
X. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35280-1/2015-21
Nova Gorica, dne 6. marca 2024
Predsednik 
Hinko Gajšek 
1 Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in nadaljnji)
2 Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti