Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1836. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji
1837. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Madžarskem

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1838. Odlok o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost
1839. Odlok o spremembah Odloka o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah

Sklepi

1840. Sklep o umiku soglasja Vlade Republike Slovenije k odprtju konzulata Republike Belorusije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

USTAVNO SODIŠČE

1841. Odločba o odpravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci
1842. Odločba o ugotovitvi, da sta 2. in 3. točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z Ustavo, ter o ugotovitvi, da so bili v neskladju z Ustavo: – Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji; – Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin; – Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin; – Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji in – Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, v delu, v katerem so bili sprejeti na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1843. Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021
1844. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1845. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
1846. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
1847. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
1848. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
1849. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1850. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1851. Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija

OBČINE

Dravograd

1852. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Dravograd
1853. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ilirska Bistrica

1854. Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020

Rečica ob Savinji

1855. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2021
1856. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2020

POPRAVKI

1857. Popravek Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednotnih papirjev
1858. Popravek Odloka o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

15. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o "Postavitvi modularne stavbe za izobraževalne namene – donacija Republike Slovenije Republiki Albaniji po potresu novembra 2019"

Ministrstvo za zunanje zadeve

16. Obvestilo o začetku veljavnosti Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani
AAA Zlata odličnost