Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021

Kazalo

1839. Odlok o spremembah Odloka o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah, stran 5130.

  
Na podlagi 97. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah 
1. člen 
V Odloku o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah (Uradni list RS, št. 45/19) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»V Državno komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljevanju: državna komisija) se imenujejo:
– za predsednico Sinja Bandelj,
– za člane Srečko Šestan, Dušica Majer, Ana Jakšič, Dušan Remic, Ervin Vivoda, Aleš Zupan, Iztok Žgavc, Jernej Hudolin, Hermina Oberstar in Mojca Pirnat.«.
2. člen 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Celje, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Žalec, Mozirje, Velenje in Laško, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Celje, se imenujejo:
– za predsednika Iztok Uranjek,
– za člane Aleksander Milanez, Samo Marinc, Tomaž Uranjek, Anton Apat, Edi Kruder, Tatjana Pevec, Vinko Debelak, Marko Kobale, Anton Vahčič, Mirjam Vengust, Igor Petovar, Jože Spevan, Robert Jeušnik, Stanislav Vipotnik, Matilda Potočnik, Mateja Kumer in Lidija Tekauc,
– za tajnika Anita Fir.«.
3. člen 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Izola, Koper in Piran, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Koper, se imenujejo:
– za predsednika Salko Pivać,
– za člane Egon Mihačič, Matjaž Jančar, Miran Sotlar, Dragiša Šumanski, Vojko Ludvik in Jaka Bizjak,
– za tajnika Andrej Gustinčič,
– za namestnika tajnika Rok Kamenšek.«.
4. člen 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj, se imenujejo:
– za predsednika Andrej Avsenek,
– za člane Franc Marn, Vilijem Hof, Marija Kalan, Janez Dovžan, Tatjana Zupan, Metod Gaber in Bernard Strel,
– za tajnika Janez Prašiček,
– za namestnika tajnika Mateja Bauman.«.
5. člen 
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica in Vrhnika, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ljubljana, se imenujejo:
– za predsednika Rade Rot,
– za člane Anton Zavodnik, Srečko Veselič, Harison Kirinčič in Alenka Caf,
– za tajnika Tomaž Iglič.«.
6. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart in Slovenska Bistrica, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Maribor, se imenujejo:
– za predsednika Ksenija Štern,
– za člane Marjan Vajcer, Draga Zadravec, Sonja Gračanić, Stojan Krajnc, Bojan Marko, Andrej Soršak, Roman Štabuc, Slavko Vodušek, Eva Jaki, Vinko Štern, Bojan Božič, Jadviga Jug, Miša Pušenjak, Zlatka Gutman Kobal, Simona Hauptman, Robi Debernardi, Ludvik Rihter, Marjeta Miklavc, Franci Ornik, Franci Senekovič, Vladimir Ledinšek, Marija Kresnik, Srečko Rajh in Vladimir Krajcer,
– za tajnika Rudolf Golob,
– za namestnika tajnika Stanislav Brumec.«.
7. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Postojna, se imenujejo:
– za predsednika Darko Škerjanc,
– za člane Drago Čehovin, Andrej Zadnik, Jože Smrdelj, Polona Škodič, Drago Dujmovič, Klavdijo Skuk, Ema Zadel, Majda Godina, Ida Štoka, Rajko Intihar in Anže Srebovt,
– za tajnika Uroš Frol.«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-7/2021
Ljubljana, dne 27. maja 2021
EVA 2021-1911-0008
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti