Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021

Kazalo

1838. Odlok o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost, stran 5130.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Medresorska komisija za kemijsko varnost (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen 
Komisija spodbuja usklajeno delovanje resorjev na področjih ravnanja s kemikalijami in kemijske varnosti, pri čemer zlasti:
– omogoča izmenjavo informacij o razvoju in izvajanju politik na področju kemijske varnosti,
– spodbuja usklajeno načrtovanje in izvajanje politik ter delovanje resorjev na področju kemijske varnosti,
– spremlja stanje kemijske varnosti, prepoznava izzive in pripravlja priporočila za njihovo obvladovanje.
3. člen 
Komisijo sestavljajo predstavniki:
– Urada Republike Slovenije za kemikalije,
– Ministrstva za zdravje,
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin),
– Ministrstva za okolje in prostor,
– Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Ministrstva za obrambo (Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje),
– Ministrstva za infrastrukturo,
– Gospodarske zbornice Slovenije (Združenja kemijske industrije),
– nevladnih organizacij.
4. člen 
Za usklajeno izvedbo posebnih medresorskih ukrepov za obvladovanje tveganj za zdravje ljudi in okolje lahko komisija ustanovi stalne ali začasne delovne skupine predstavnikov ključnih za ta vprašanja pristojnih oziroma zainteresiranih ministrstev, družbenih organizacij in interesnih skupin, po potrebi pa tudi zunanjih strokovnjakov.
5. člen 
(1) Komisija se sestaja po potrebi, a vsaj dvakrat letno.
(2) Člani komisije pri delu v komisiji delujejo v skladu s svojimi pristojnostmi.
(3) Podrobnejšo ureditev postopkov in drugih vprašanj v zvezi s svojim delovanjem komisija uredi s poslovnikom.
6. člen 
Strokovne ter upravne in tehnične naloge za komisijo opravlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.
7. člen 
(1) Stroške za sodelovanje članov komisije na sejah komisije in njenih delovnih skupin krijejo ministrstva in organizacije, katerih predstavniki so ti člani.
(2) Finančna sredstva za delo komisije se zagotavljajo iz proračuna Urada Republike Slovenije za kemikalije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
(1) Ministrstvo za zdravje v petih dneh od uveljavitve tega odloka pozove pravne osebe iz 3. člena tega odloka, da predlagajo svoje predstavnike v komisijo.
(2) Člani komisije se imenujejo v 45 dneh od uveljavitve tega odloka.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost (Uradni list RS, št. 93/05 in 71/07).
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-40/2021
Ljubljana, dne 27. maja 2021
EVA 2019-2711-0031
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti