Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2649. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2650. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2651. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2652. Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
2653. Sprememba in dopolnitvi Državnotožilskega reda

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2654. Odločba Sveta za avtorsko pravo

OBČINE

Koper

2655. Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Koper
2656. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja “Urbano središče Barka”

Krško

2657. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
2658. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško
2659. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško
2660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško
2661. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Krško
2662. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško v plačni razred
2663. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Kulturni dom Krško v plačni razred

Miren-Kostanjevica

2664. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OP 16, Rikidence v Opatjem selu
2665. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN MI43 – Mirenski kostel«
2666. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 371/5 k. o. 2332 Kostanjevica na Krasu

Murska Sobota

2667. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju Mestne občine Murska Sobota

Piran

2668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunalno-stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi Javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo

Pivka

2669. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda »Javni zavod – turizem Pivka« v plačni razred

Sevnica

2670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica

Škofljica

2671. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost