Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021

Kazalo

Št. 303-2-0/2018/115 Ob-2613/21, Stran 1607
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo 
Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«
V Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« (Uradni list RS, št. 59/18 z dne 7. 9. 2018 in popravek Uradni list RS, št. 68/18 z dne 26. 10. 2018) se prvi odstavek šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 12.363.818,01 EUR.
Proračunska postavka
Programsko območje
Leto 2019
(EUR)
Leto 2020*
(EUR)
Leto 2021*
(EUR)
Leto 2022*
(EUR)
SKUPAJ 
(EUR)
160067 PN3.2.-Razvoj internacionalizacije-14-20-V-EU
Vzhod
2.381.774,89
1.771.425,30
1.491.210,00
1.991.210,00
7.635.620,19
160069 PN3.2.-Razvoj internacionalizacije-14-20-Z-EU
Zahod
1.606.878,70
848.739,12
901.290,00
1.371.290,00
4.728.197,82
Skupaj
3.988.653,59
2.620.164,42
2.392.500,00
3.362.500,00
12.363.818,01
* oziroma skladno s proračunskimi sredstvi
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija 

AAA Zlata odličnost