Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021

Kazalo

D 522/2017 Os-2495/21, Stran 1684
Po pok. Anki Ornik, roj. 22. 10. 1938, nazadnje stanujoči Beblerjeva 8, Koper, umrli 11. 10. 2017.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je zapustnica umrla kot vdova, brez potomcev. Sodišču ni znano, da bi s svojim premoženjem razpolagala z oporoko. K dedovanju je bil poklican zapustničin brat Predrag Josip Lovrić, ki je tekom zapuščinskega postopka umrl. V njegova dednopravna upravičenja so vstopili njegovi dediči, ki pa sodišču niso znani. Prav tako sodišču ni znan krog oseb, ki bi sodile v krog zakonitih dedičev v 3. dednem redu.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 7. 2021

AAA Zlata odličnost