Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021

Kazalo

2670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica, stran 7855.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) ter 10. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Sevnica na 24. redni seji dne 23. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 3/15) se spremeni 3. člen tako, da glasi:
»Lokalne ceste (skrajšano LC) so ceste med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah.
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
191010
191011
422
Senovo – Kališevec – Stranje – (o. m. Krško-Sevnica) – Mrzla Planina
372131
1.788
8.924 – Krško
2
191170
191171
191151
Leskovec – Golek – Veliki Trn – Planina – (o. m. Krško-Sevnica)
672
120
13.220 – Krško
3
200050
200051
680
Blatnik – Lokavec – (o. m. Laško-Sevnica) – Lovrenc – Okroglice
372031
1.503
5.465 – Laško
4
200230
200231
933
Sele – (o. m. Laško-Sevnica) – Lisca
HŠ 36
1.212
2.541 – Laško
5
342010
342011
5
Hotemež – Brunk – (o. m. Radeče-Sevnica)
738
455
5.142 – Radeče
6
372010
372011
679
Loka pri Zid. mostu – Žirovnica – Zavrate – Polana – Radež – Loka pri Zid. mostu
679
9.529
7
372020
372021
372041
Trg Loka
HŠ 73
335
8
372030
372031
933
Breg – Okroglice
200051
3.659
9
372030
372032
200051
Okroglice – Razbor – Lisce
933
2.605
10
372030
372033
372032
Rudni most – Razbor
933
1.654
11
372040
372041
679
Trg Loka – most čez Savo (o. m. Sevnica-Radeče) – Vrhovo
5
1.634
1.581 – Radeče
12
372050
372051
424
Šmarska ulica – Zajčja Gora – Ledina – Ostrožno – Dobrava – Orehovo
679
6.501
13
372060
372061
679
Črni potok – Križ
372081
2.587
14
372070
372071
5
Šmarčna
5
1.307
15
372070
372072
372071
Kompolje
5
1.506
16
372080
372081
933
Krakovo – Križ – (o. m. Sevnica-Laško) – (o. m. Laško-Sevnica) – Lisce
424
2.509
624 – Laško
17
372090
372091
679
Sevnica – Drožanje – Metni Vrh – Padež – Zabukovje
372102
10.731
18
372100
372101
679
Spodnje Vranje – Lončarjev Dol – Podvrh
372151
5.692
19
372100
372102
372151
Podvrh – Zabukovje
372131
2.731
20
372100
372103
372131
Zabukovje – Dol
424
2.082
21
372110
372111
372101
Lončarjev Dol – Prešna Loka – Konjska Glava – Žabjek
372091
5.440
22
372120
372121
372101
Lončarjev Dol – Žigrski Vrh – Čanje – Blanca
679
5.330
23
372130
372131
372102
Zabukovje – Mrzla Planina – (o. m. Sevnica-Krško) – Zalog – Dovško
191021
3.419
8.109 – Krško
24
372140
372141
679
Kladje – Krajna Brda – Blanca
372161
5.406
25
372150
372151
372101
Podvrh – Trnovec – Poklek
372161
4.312
26
372160
372161
679
Blanca – Poklek – Selce – (o. m. Sevnica-Krško) – Gor. Leskovec
191011
5.172
1357 – Krško
27
372170
372171
5
Radna – Lukovec
372211
2.479
28
372170
372172
372211
Lukovec – Preska
372242
2.381
29
372180
372181
5
Arto – Ponikve – Studenec
372191
3.964
30
372190
372191
5
Impoljca – Studenec – Rovišče
672
6.049
31
372200
372201
672
Rovišče – Hudo Brezje – Cerovec – Ponikve
372181
3.423
32
372210
372211
372172
Lukovec – Gornje Orle – Dolnje Orle – Loke
372241
3.687
33
372220
372221
674
Zavratec – Velika Hubajnica – Mala Hubajnica
399211
4.155
34
372220
372222
399211
Mala Hubajnica – Primož
372241
1.254
35
372230
372231
215
Tržišče – Malkovec – Slančji Vrh – Telče
399161
6.574
36
372230
372232
399161
Telče – Laze pri Boštanju
372242
3.174
37
372230
372233
372242
Laze pri Boštanju – Konjsko
215
4.898
38
372240
372241
672
Loke – Dolnje Impolje – Gornje Impolje – Primož
372222
3.280
39
372240
372242
372222
Primož – Laze pri Boštanju
372232
1.960
40
372250
372251
425421
Trščina – (o. m. Sevnica-Mokronog-Trebelno) – Dolenje Laknice
418
1.854
622 – Mokronog-Trebelno
41
372260
372261
372231
Slančji Vrh – Krsinji Vrh – (o. m. Sevnica-Škocjan) – Gornja Stara Vas
418
2.538
1.444 – Škocjan
42
372270
372271
738
Železniška postaja Tržišče
HŠ 4
394
43
372280
372281
215
Križišče – Hinjce – Krmelj
738
2.786
44
372280
372282
738
Krmelj – Gabrijele – Pijavice
425321
2.894
45
372290
372291
738
Šentjanž – Štajngrob – Kal pri Krmelju – Svinjsko – Veliki Cirnik
425412
11.306
46
372300
372301
738
Šentjanž – Hinje – Podboršt – Veliki Cirnik
425412
3.793
47
372310
372311
215
Gabrje – Planina
872551
1.397
48
372310
372312
872551
Planina – Telče
372231
3.612
49
372320
372321
372291
Gabrce – Leskovec v Podborštu – (o. m. Sevnica-Radeče) – Močilno – Radeče
665
4.740
7.562 – Radeče
50
372330
372331
372344
Boštanj – Vrh pri Boštanju – Brezovec
372344
5.812
51
372340
372341
5
Boštanj – Dolenji Boštanj
KROŽ.
267
52
372340
372342
372341
Boštanj – Dolenji Boštanj
5
1.808
53
372340
372343
372342
Boštanj – Grahovica – Brezovec – Križišče
KROŽ.
95
54
372340
372344
372343
Boštanj – Grahovica – Brezovec – Križišče
372281
7.740
55
372350
372351
215
Jelovec – Lipovec – Okič
372331
2.648
56
372360
372361
372282
Gabrijele – (o. m. Sevnica-Šentrupert) – Stražberk – (o. m. Šentrupert-Sevnica) – Veliki Cirnik
372301
2.379
1.382 – Šentrupert
57
372370
372371
373081
Cesta na grad – Škovc – Gline Jame – Florjanska ulica
373081
3.926
58
372380
372381
5
HE Boštanj – Boštanj
372343
824
59
372390
372391
5
Most HE Blanca
679
401
60
372400
372401
372344
Jablanica – Novi Grad – (o. m. Sevnica-Radeče) – Goreljce
738
5.370
1.552 – Radeče
61
372410
372411
372381
Boštanj – Jablanica
372401
5.184
62
372420
372421
372344
Grahovica – Jablanica
372411
1.867
63
372440
372441
738
Cerovec – Budna Vas
738
4.839
64
372450
372451
5
Log – Gornje Orle
372211
3.079
65
372460
372461
372231
Jeperjek – Otavnik – (o. m. Sevnica-Škocjan) – Klenovik
399113
1.833
1.192 – Škocjan
66
372470
372471
215
Spodnje Vodale – Zgornje Vodale – Jeperjek
372231
4.089
67
372480
372481
215
ŽP Boštanj
372341
421
68
372490
372491
373081
Florjanska – Pečje – Sp. Vranje
372101
2.216
69
372500
372501
372291
Osredek pri Krmelju – Kladje pri Krmelju
372291
7.483
70
373080
373081
372091
Cesta na grad – Florjanska
679
859
71
373080
373082
373081
Klavnica
372091
157
72
399160
399161
399111
Škocjan – (o. m. Škocjan-Sevnica) – Telče
372231
3.134
5.033 – Škocjan
73
399200
399201
674
Dolenje Radulje – (o. m. Škocjan-Sevnica) – Zavratec
372221
1.814
2.025 – Škocjan
74
399210
399211
399161
Dolenje Dole – (o. m. Škocjan-Sevnica) – Mala Hubajnica
372221
1.333
2.948 – Škocjan
75
425310
425315
425313
Križje – Kostanjevica – (o. m. Šentrupert-Sevnica) – Svinjsko
372291
1.527
3.063 – Šentrupert
76
425320
425321
215
Puščava – (o. m. Mokronog-Trebelno-Sevnica) – Pijavice
215
1.035
2.762 – Mokronog-Trebelno, 610 – Šentrupert
77
425410
425412
425321
Hrastovica – (o. m. Šentrupert-Sevnica) – Veliki Cirnik
372301
1.638
2.000 – Šentrupert
78
425420
425421
418
Brezovica – Sv.Vrh – (o. m. Mokronog-Trebelno-Sevnica) – Malkovec
372231
2.216
3.185 – Mokronog-Trebelno
Skupaj
247.805
« 
2. člen 
Spremeni se 4. člen odloka tako, da glasi:
»Lokalne ceste v Sevnici, razvrščene v podkategoriji mestne in krajevne ceste (skrajšano LK) so:
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
373010
373011
373631
Prvomajska
HŠ 59
654
2
373020
373021
679
Komunala – NHM (Vrtec)
373631
271
3
373030
373031
679
Trg svobode – NHM (ZD)
373631
148
4
373040
373041
373021
NHM (Komunala – ZD)
373031
246
Skupaj
1.319
« 
3. člen 
Za 4. členom se doda 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
Lokalne ceste v Sevnici, razvrščene v podkategoriji zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (skrajšano LZ) so:
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
373600
373601
424
nadvoz – Savska – žel. prehod
679
1.246
2
373610
373611
679
ŽP – Kvedrova – rondo
679
399
3
373620
373621
679
Ajdovec – Cesta na Dobravo – rondo
679
1.085
4
373630
373631
424
Kopitarna – NHM – Trg svobode (OŠ)
373621
672
5
373640
373641
373011
NHM – Grič – Drožanjska
372091
980
Skupaj
4.382
« 
4. člen 
Spremeni se 5. člen tako, da glasi:
»Javne poti v naseljih in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah (skrajšano JP) so:
– na območju krajevne skupnosti Blanca
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
872480
872481
372161
Selce (Štore)
691021
691
2
872480
872482
691021
Selce (Trate)
HŠ 19
107
3
872480
872486
873031
Poklek nad Blanco – Cirje
691061
850
713 – Krško
4
872560
872562
679
Svetinje
HŠ 12
381
5
872560
872563
872902
Kladje – Stagonce
HŠ 13
1.943
6
872560
872565
872563
Kladje nad Blanco, h. št. 28
HŠ 28
161
7
872560
872566
872563
Kladje nad Blanco, h. št. 34
HŠ 34
86
8
872830
872831
372161
Poklek nad Blanco, h. št. 35B
HŠ 35B
431
9
872840
872841
372161
Poklek nad Blanco, h. št. 36
HŠ 36
136
10
872850
872851
372161
Poklek nad Blanco, h. št. 47
HŠ 47
443
11
872850
872852
872851
Selce
HŠ 9
268
12
872870
872871
372141
Kladje nad Blanco, h. št. 8A
HŠ 8
275
13
872870
872872
872871
Kladje nad Blanco
HŠ 11
338
14
872870
872873
872872
Kladje (Dence)
HŠ 19
815
15
872880
872881
372141
Kladje nad Blanco, h. št. 20
HŠ 20
599
16
872890
872891
372141
Krajna Brda, h. št. 13
HŠ 13
258
17
872900
872901
372141
Krajna Brda, h. št. 44b
HŠ 44B
250
18
872900
872902
872901
Kladje nad Blanco, h. št. 22
HŠ 22
846
19
872900
872903
872902
Selce – Krajca Brda
872481
707
20
872910
872911
372141
Krajna Brda, h. št. 8A
HŠ 8A
98
21
872920
872921
372141
Krajna Brda, h. št. 12
HŠ 12
347
22
872920
872922
372141
Krajna Brda, h. št. 23
HŠ 23
515
23
872930
872931
372141
Krajna Brda, h. št. 7
HŠ 7
189
24
872940
872941
372141
Krajna Brda, h. št. 2
HŠ 2
212
25
872950
872951
372141
Blanca, h. št. 103
HŠ 103
206
26
872950
872952
372141
Blanca, h. št. 96
HŠ 96
132
27
872960
872961
372141
Blanca – Suho
HŠ 113
905
28
872960
872962
872961
Blanca – Vrhek
HŠ 111
832
29
872970
872971
372161
Blanca – Gradec – Čanje
873071
3.307
30
872970
872972
872971
Blanca, h. št. 43
HŠ 43
90
31
872970
872973
872972
Blanca, h. št. 45
HŠ 45
61
32
872970
872974
872971
Gabrje – sv. Neža
HŠ 41
757
33
872970
872975
872971
Gradec – Čanjska Gora
372161
584
34
872990
872991
679
ŽP Blanca
HŠ 9
522
35
872990
872992
679
OŠ Blanca
HŠ 13
96
36
873020
873021
679
Blanca – Čanjski Graben
372121
412
37
873020
873022
873021
Blanca, h. št. 41
HŠ 41
98
38
873030
873031
372151
Poklek nad Blanco – Tomažev hrib – Priklence
372151
2.968
39
873030
873032
372431
Osredek
HŠ 73
1.576
40
873040
873041
372151
Poklek nad Blanco, h. št. 20A
HŠ 20A
365
41
873050
873051
372151
Poklek nad Blanco, h. št. 12A
HŠ 12A
115
42
873060
873061
372151
Poklek nad Blanco, h. št. 10
HŠ 10
135
43
873070
873071
372151
Poklek nad Blanco – Čanje
372121
2.299
44
873070
873072
873073
Čanje, h. št. 29a
HŠ 29A
158
45
873070
873073
873071
Gračka Gora
HŠ 30
322
46
873070
873074
873071
Čanje, h. št. 60B
HŠ 60B
351
47
873070
873075
873071
Čanje, h. št. 23
HŠ 23
54
48
873070
873076
873071
Čanje, h. št. 24
HŠ 24
124
49
873070
873077
873071
Čanje
372121
192
50
873070
873078
873077
Čanje, h. št. 19
HŠ 19
420
51
873070
873079
873077
Čanje
873071
64
Skupaj
28.091
– na območju krajevne skupnosti Boštanj
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
872000
872001
372071
Šmarčna (vas)
HŠ 23
428
2
872000
872002
872001
Šmarčna (proti Savi)
372071
329
3
872010
872011
372072
Dvorec
HŠ 3
564
4
872020
872021
372072
Kompolje (vas)
372072
193
5
872040
872041
5
Gomila
HŠ 28
80
6
872050
872051
5
Kobiljski potok
HŠ 5
253
7
872060
872061
5
Lisičje Jame
HŠ 7A
510
8
872070
872071
5
Boštanj (Graščina) – Apnenik
372411
2.428
9
872070
872072
872071
Apnenik – Gunte
HŠ 7
770
10
872070
872073
872071
Apnenik
HŠ 5B
140
11
872080
872081
372401
Novi Grad – Nežence
HŠ 1
945
12
872090
872091
372401
Novi Grad (Rastovke)
HŠ 8A
292
13
872100
872101
372401
Novi Grad (Živa Gora)
HŠ 11
813
14
872100
872102
872101
Živa Gora (Kovač) 
HŠ 10
132
15
872110
872111
372411
Vetrnik (Bizjak)
HŠ 11
257
16
872120
872121
372411
Apnenik (reber)
HŠ 19
956
17
872140
872141
5
Boštanjsko polje
HŠ 65
197
18
872150
872151
5
Dolenji Boštanj – poslovna cona (1)
372341
225
19
872150
872152
872151
Dolenji Boštanj – poslovna cona (2)
HŠ 80
139
20
872160
872161
372341
Boštanjsko polje (1)
HŠ 64
364
21
872160
872162
872161
Boštanjsko polje (2)
HŠ 59
113
22
872170
872171
372344
Grahovica – Vrh
372331
886
23
872180
872181
372342
Dolenji Boštanj 63A-64
HŠ 63A
88
24
872190
872191
372342
Dolenji Boštanj, h. št. 70
HŠ 70
74
25
872200
872201
372381
Gasilski dom
372411
123
26
872210
872211
372344
Boštanj (Puše)
372411
134
27
872220
872221
372344
Drbogovje – Jablanica
372411
2.329
28
872220
872222
872221
Zavine – Nova Gora
HŠ 52
974
29
872230
872231
372421
Podzavrh (Podlogar)
HŠ 25
168
30
872230
872232
372421
Jablanica h. št. 75
HŠ 75
180
31
872240
872241
372421
Grahovica – Staro Dobje – Vitovec
372401
2.033
32
872260
872261
372401
Sončnik (1)
HŠ 17
116
33
872260
872262
372401
Sončnik (2)
HŠ 14
200
34
872270
872271
372401
Jablanica (Redenšek)
HŠ 11
548
35
872280
872281
372401
Jablanica
HŠ 59A
152
36
872290
872291
372344
Brezovec
HŠ 4
400
37
872300
872301
372331
Straški Hrib (Mlakar)
HŠ 110
547
38
872300
872302
872301
Straški vrh
HŠ 4B
266
39
872300
872303
372331
Straški Hrib (Bizjak)
HŠ 9A
242
40
872310
872311
372233
Laze pri Boštanju (Gavžna gora)
HŠ 3
813
41
872320
872321
372331
Okič (Podlipnik)
HŠ 13
676
42
872330
872331
372351
Okič (Papež)
HŠ 17
216
43
872340
872341
372331
Vrh pri Boštanju (Dobje)
HŠ 22A
620
44
872350
872351
372331
Vrh pri Boštanju (Grič-2)
HŠ 24
98
45
872360
872361
372331
Vrh pri Boštanju (Grič-1)
HŠ 25
106
46
872370
872371
372331
Topolovec
HŠ 80
630
47
872380
872381
372331
Vrh pri Boštanju (Abram)
HŠ 29
261
48
872390
872391
372331
Vrh – Ravne
HŠ 40
552
49
872390
872392
872391
Ravne
372331
518
50
872390
872393
872392
Ravne (Mirtelj)
HŠ 63
251
51
872400
872401
372331
Dule – Pleček
HŠ 47
813
52
872410
872411
372331
Grahovica (Podlipnik)
HŠ 44B
82
53
872420
872421
372342
Dolenji Boštanj – obrtna cona
372342
426
54
872430
872431
5
Log – brod
HŠ 33
115
55
872440
872441
372342
Globela – Dolenji Boštanj
372342
469
56
872440
872442
872441
Dolenji Boštanj 72–80
HŠ 80 
86
57
872440
872443
872441
Dolenji Boštanj 81–91
HŠ 91
94
58
872440
872444
872441
Dolenji Boštanj – novo naselje
372342
370
59
872440
872445
872444
Dolenji Boštanj 113–118
HŠ 118
74
60
872440
872446
872444
Dolenji Boštanj 121–128
HŠ 128
83
61
872440
872447
872444
Dolenji Boštanj 131–136
HŠ 136
71
62
872440
872448
872444
Dolenji Boštanj 137–142
HŠ 142
62
63
872450
872451
372342
Dolenji Boštanj 41–41e
HŠ 41E
96
64
872450
872452
872451
Dolenji Boštanj 39b–39d
HŠ 39D
92
65
872460
872461
372342
Dolenji Boštanj 32–36
HŠ 36
96
66
872470
872471
372342
ŽP Boštanj-Dol. Boštanj 28 (1)
HŠ 16
221
67
872470
872472
872471
ŽP Boštanj-Dol. Boštanj 28 (2)
372342
91
68
872470
872473
372342
ŽP Boštanj-Dol. Boštanj 51
HŠ 59B
135
69
872490
872491
215
Most Zapuže – Križnik
HŠ 1
538
70
872490
872492
872491
Zapuže (Mirtelj)
HŠ 6A
90
71
872490
872493
872491
Zapuže (čez železnico)
HŠ 4B
142
72
872500
872501
372351
ŽP Jelovec
HŠ 5
65
73
872510
872511
372351
Jelovec (Domačevec)
HŠ 7
456
74
872520
872521
372351
Lipovec (Kodeh)
HŠ 10A
124
75
872540
872541
215
Gabrje – Veliki Vrh
372312
2.734
76
872540
872542
872541
Gabrje (Judež)
HŠ 8
200
77
872550
872551
372311
Planina Kuhar)
HŠ 18
285
78
872550
872552
372311
Križ
372312
1.826
79
872570
872571
372312
Vozenk
HŠ 53
461
80
872580
872581
372312
Artiče
372231
500
81
872590
872591
372233
Konjsko (Rtiče)
HŠ 2
788
82
872600
872601
372233
Konjsko (vas)
HŠ 20
426
83
872600
872602
872601
Konjsko (nad vasjo)
372233
177
84
872600
872603
872601
Lukovec – Konjsko
372171
1.940
85
872600
872604
872603
Lukovec (Zajček)
872641
203
86
872600
872605
872603
Lukovec – Javše
372171
495
87
872610
872611
372233
Radna (pod gradom)
372233
414
88
872620
872621
372172
Preska
HŠ 7
129
89
872630
872631
372172
Poganka
HŠ 14
596
90
872640
872641
372171
Lukovec – sv. Magdalena
CERKEV
492
91
872650
872651
372171
Mali Lukovec
HŠ 32
542
92
872650
872652
872651
Mali Lukovec – Novšak
HŠ 28
203
93
872660
872661
5
Log – sele
HŠ 110A
81
94
872670
872671
5
Log
372451
497
95
872670
872672
872671
Log
5
75
96
872670
872673
872671
Log 64–Log 49
872682
139
97
872670
872674
872671
Log – cerkev
cerkev
70
98
872670
872675
872671
Log, h. št. 104
HŠ 104
185
99
872680
872681
5
Log – kamnolom
83821
844
100
872680
872682
872681
Log 38–Log 48
5
201
101
872690
872691
372451
Log – Reber
HŠ 111
1.331
102
872700
872701
372451
Goli Vrh – odc. Selak
HŠ 118
451
103
872710
872711
372451
Goli Vrh – odc. Perc
HŠ 134
230
104
872730
872731
5
Log – ČN
ČN
133
105
872740
872741
372342
Dol. Boštanj, h. št. 94
HŠ 94
94
106
872740
872742
373342
Dolenji Boštanj – grajske njive
872161
309
107
872750
872751
372481
Dolenji Boštanj – Grahovica
HŠ 8C
670
108
872760
872761
372312
Križ – Hrib
HŠ 33
631
109
872780
872781
5
Mrtovec-vas
HŠ 4
2.310
110
872780
872782
872781
Mrtovec (Pešec)
HŠ 1
575
111
872780
872783
872782
Mrtovec (Komljanc)
HŠ 3B
105
112
872790
872791
372381
Boštanj – Redna
HŠ 4
975
113
872800
872801
372342
OŠ Boštanj
HŠ 54A
70
Skupaj
51.607
– na območju krajevne skupnosti Dolnje Brezovo
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
873000
873001
679
Dolnje Brezovo (Slemenšek)
HŠ 29
118
2
873010
873011
679
Dolnje Brezovo (Chemcolor)
HŠ 35
346
3
873010
873012
873011
Dolnje Brezovo, h. št. 8-26
679
248
4
873010
873013
873012
Dolnje Brezovo, h. št. 20B
HŠ 20B
276
5
873010
873014
873013
Dolnje Brezovo, h. št. 22
HŠ 22
222
6
873080
873081
679
Dolnje Brezovo – novo naselje
HŠ 20B
355
Skupaj
1.565
– na območju krajevne skupnosti Krmelj
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
595860
595863
595861
Gabrijele – Spodnje Mladetiče
372282
543
2
595860
595864
595863
Gabrijele, h. št. 14
HŠ 14
77
3
596010
596015
596011
Goveji Dol, h. št. 8
HŠ 8
134
4
596010
596016
596011
Goveji Dol, h. št. 10
HŠ 10
52
5
596010
596017
596011
Goveji Dol, h. št. 1
HŠ 1
64
6
596010
596018
596011
Hinjce, h. št. 11
HŠ 11
62
7
872530
872531
372281
Križišče (Dornik)
HŠ 11
810
8
873120
873121
738
Krmelj, h. št. 1
HŠ 1
95
9
873130
873131
738
Krmelj, h. št. 3
HŠ 3
106
10
873150
873151
738
Krmelj (Barbara)
372281
290
11
873150
873152
873151
Krmelj, h. št. 24
HŠ 24
104
12
873150
873153
873152
Krmelj, h. št. 24E
HŠ 24E
91
13
873150
873154
873153
Krmelj 22G
HŠ 22G
57
14
873160
873161
738
Krmelj GD
738
208
15
873160
873162
873161
Krmelj, h. št. 23B
HŠ 23B
162
16
873170
873171
372281
Krmelj, h. št. 30–34
738
195
17
873170
873172
873171
Krmelj, h. št. 38
738
111
18
873180
873181
738
Krmelj, h. št. 83a
HŠ 83A
221
19
873180
873182
738
Krmelj (bloki)
738
201
20
873180
873183
873182
Krmelj, h. št. 82b
HŠ 82B
290
21
873180
873184
873183
Krmelj, h. št. 74A
HŠ 74A
69
22
873190
873191
738
Krmelj, h. št. 100
HŠ 100
143
23
873200
873201
738
Krmelj (stara OŠ)
HŠ 104
191
24
873210
873211
738
Krmelj, h. št. 107
HŠ 107
403
25
873220
873221
372361
Gabrijele, h. št. 47A
HŠ 47A
108
26
873220
873222
372361
Gabrijele, h. št. 45
HŠ 45
477
27
873230
873231
372281
Hinjce, h. št. 7
HŠ 7
65
28
873230
873233
873232
Ogorelke
HŠ 110
144
29
873240
873241
372281
Brezje
HŠ 9
410
30
873240
873242
873241
Brezje, h. št. 1
HŠ 1
59
31
873250
873251
372361
Gabrijele, h. št. 58
HŠ 58
470
32
873250
873252
873251
Gabrijele, h. št. 53
HŠ 53
163
33
873260
873261
372361
(o. m. ŠE-SE) – Gabrijele, h. št. 51A
HŠ 51A
267
34
873270
873271
372361
Gabrijele, h. št. 54
HŠ 54
372
35
873280
873281
372361
Gabrijele, h. št. 39
HŠ 39
180
36
873280
873282
873281
Gabrijele, h. št. 37
HŠ 37
121
37
873290
873291
372361
Krmelj (Fortuna)
HŠ 109
404
38
873300
873301
372282
Gabrijele, h. št. 35
HŠ 35
449
39
873310
873311
372282
Krmelj, h. št. 35
HŠ 35
63
40
873320
873321
372282
Krmelj (bajer)
HŠ 7
485
41
873320
873322
873321
Krmelj, h. št. 5
HŠ 5
267
42
873320
873323
873321
Krmelj, h. št. 9
HŠ 9
82
43
873330
873331
738
Krmelj, h. št. 2B
HŠ 2B
92
Skupaj
9.357
– na območju krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Most
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
700330
700331
933
Sele-Lokavec
83710
720
513 – Laško
2
842140
842141
679
Obrežje – (o. m. Radeče-Sevnica) – Čelovnik
872031
836
2.483 – Radeče
3
872000
872003
872002
Breg – Šmarčna
679
481
4
872030
872031
372011
Žirovnica – Čelovnik – (o. m. Sevnica-Laško) – Zalipno
5
4.153
1.471 – Laško
5
873370
873371
679
Račica, h. št. 40–36A
HŠ 36C
218
6
873370
873372
873371
Račica, h. št. 12–32
679
186
7
873370
873373
873372
Račica, h. št. 34A–36B
HŠ 36B
108
8
873370
873374
873372
Račica, h. št. 8–14
679
132
9
873370
873375
873374
Račica – Žel. prehod
372041
406
10
873380
873381
679
Račica, h. št. 19B
HŠ 19B
86
11
873390
873391
679
Račica, h. št. 23A–31
HŠ 31
94
12
873400
873401
679
Podradež
HŠ 1
740
13
873400
873402
873401
Podradež (Oder)
HŠ 11
1.403
14
873400
873403
873402
Podradež (Hočevar)
HŠ 3
117
15
873410
873411
679
Šentjur na Polju
CERKEV
207
16
873410
873412
873411
Šentjur na Polju, h. št. 4–12
HŠ 10
104
17
873410
873413
679
Šentjur na Polju, h. št. 31
HŠ 31
54
18
873430
873431
679
Šentjur na Polju, h. št. 30
HŠ 23
137
19
873430
873432
679
Šentjur na Polju h. št. 25
HŠ 25
241
20
873450
873451
679
Šentjur na Polju, h. št. 20
HŠ 20
55
21
873460
873461
679
Breg, h. št. 2A
HŠ 2A
258
22
873480
873481
679
Breg (Štavt)
HŠ 13
203
23
873490
873491
933
Breg, h. št. 1C
HŠ 1C
114
24
873500
873501
372031
Breg (Trebše)
HŠ 15
191
25
873510
873511
372031
Breg (Prebevšek)
HŠ 17
818
26
873520
873521
372031
Mala Breza
HŠ 44
1.015
27
873530
873531
372031
Radež (Pipan-Jurkošek)
HŠ 38
449
28
873540
873541
372031
Okroglice – Podvine
HŠ 15
803
29
873550
873551
372031
Breg, h. št. 3
HŠ 3
192
30
873560
873561
372031
Okroglice (Leniše), h. št. 20
HŠ 20
243
31
873570
873571
372031
Okroglice (Leniše), h. št. 23
HŠ 23
463
32
873580
873581
372031
Okroglice, h. št. 17
HŠ 17
278
33
873590
873591
372031
Okroglice, h. št. 11
HŠ 11
189
34
873600
873601
200051
Okroglice (Prašnikar)
HŠ 28
308
35
873610
873611
200051
Lovrenc (pl. zavetišče)
HŠ 27
594
36
873620
873621
933
Gradišče
HŠ 22
927
37
873630
873631
372033
Razbor, h. št. 7
HŠ 7
467
38
873640
873641
933
Ruda (Jamšek)
HŠ 46
518
39
873660
873661
372081
Križ (Mervič)
HŠ 40
372
40
873680
873681
679
Jelša
679
1.071
41
873680
873682
873681
Breg (Jelša), h. št. 30
HŠ 30
171
42
873680
873683
873681
Breg (Jelša), h. št. 33
HŠ 33
374
43
873700
873701
679
Breg (Jelša), h. št. 28A
HŠ 28A
77
44
873710
873711
372061
Breg (Črni potok), h. št. 31
HŠ 31
103
45
873720
873721
372061
Razbor (Križ), h. št. 41A
HŠ 41A
143
46
873730
873731
372033
Razbor (Banovec)
HŠ 6
379
47
873740
873741
372033
Razbor (Dule)
HŠ 10
110
48
873750
873751
372061
Razbor (Goliše), h. št. 43
HŠ 43
157
49
873760
873761
679
Obrežje pri Z. M. – Slap 6
HŠ 6
294
50
873770
873771
679
Obrežje pri Z. M. – Slap 10
HŠ 10
766
51
873770
873772
873771
Obrežje pri Z. M. – Slap 2
HŠ 2
148
52
873770
873773
873771
Obrežje pri Z. M. – Slap 5
HŠ 5
58
53
873780
873781
679
Loka pri Z. M. (Žirovniški potok)
HŠ 9
276
54
873800
873801
372041
Trg Loka – žel. prehod
HŠ 89
339
55
873800
873802
873801
Loka pri Z. M. 74–80
372021
93
56
873800
873803
873802
Loka pri Z. M. – h. št. 84
HŠ 84
88
57
873810
873811
372041
Loka pri Z. M. 64
HŠ 64
90
58
873820
873821
679
Loka pri Z. M. (sadjarstvo)
HŠ 101
258
59
873830
873831
372011
Kozje – Žirovnica 3
HŠ 3
424
60
873840
873841
372011
Kozje – Žirovnica 10
HŠ 10
227
61
873850
873851
372011
Polana (Mlinar)
HŠ 12
458
62
873860
873861
372011
Radež (Krašovec)
HŠ 6A
393
63
873860
873862
873861
Radež (Močnik) sp.
HŠ 52
449
64
873870
873871
372011
Dobrava – Podradež
HŠ 4
1.617
65
873870
873872
873871
Dobrava – Račica
679
622
Skupaj
28.065
– na območju krajevne skupnosti Primož
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
873910
873911
672
Impoljski potok – Gornje Orle
372211
2.372
2
873910
873912
873911
Gornje Orle
372451
378
3
873920
873921
399211
Mala Hubajnica, h. št. 12
HŠ 12
851
4
873930
873931
372221
Velika Hubajnica, h. št. 1
HŠ 1
94
5
873940
873941
372222
Češnjice, h. št. 7
HŠ 7
244
6
873950
873951
372242
Rogačice – Češnjice
372222
2.366
7
873950
873952
873951
Rogačiška gmajna
372242
331
8
873950
873953
372242
Dedna Gora – Gornje Impolje
372241
3.364
9
873950
873954
873951
Znojile pri Studencu, h. št. 1
HŠ 1
153
10
873960
873961
372241
Gornje Impolje, h. št. 8
HŠ 8
93
11
873970
873971
372241
Gornje Impolje, h. št. 1
372241
319
12
873980
873981
372241
Dolnje Impolje, h. št. 8
HŠ 8
720
13
873990
873991
372211
Novo – Cerov Breg
HŠ 4
779
Skupaj
12.064
– na območju krajevne skupnosti Sevnica
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
594040
594041
372051
Krulejeva – za h. št. 14–16
HŠ 16
120
2
594050
594051
424
Planinska – Taborniška
HŠ 22
208
3
594070
594071
424
Planinska – INES
HŠ 32
334
4
594070
594072
594071
Obrtna cona INES
594071
183
5
594080
594081
424
Planinska – Popelar
HŠ 4
442
6
594090
594091
424
Planinska – Žnidar
HŠ 29A
237
7
594100
594101
424
Planinska – Suhadolčan
HŠ 29D
162
8
594170
594171
373011
odcep Bazen
HŠ 21
136
9
594180
594181
373011
Kajuhova ulica – za h. št. 1–26
373011
264
10
594180
594182
594181
Prvomajska - Ob gozdu
373011
249
11
594180
594183
594181
Ob gozdu-Kajuhova
594182
114
12
594180
594184
594181
Kidričeva – Kajuhova
373011
273
13
594180
594185
594184
Kidričeva
373011
224
14
594180
594186
373011
Prvomajska, h. št. 39–43
HŠ 39
100
15
594180
594187
594185
Drožanjska h. št. 115
HŠ 115
292
16
594190
594191
373011
Taborniška, h. št. 1–15
HŠ 15
227
17
594190
594192
594191
Prvomajska – Taborniška
373011
70
18
594200
594201
373011
Prvomajska, h. št.49
HŠ 49
77
19
594210
594211
373011
Prvomajska, h. št. 58
HŠ 58
63
20
594220
594221
679
Prešernova – pod OŠ
373621
183
21
594220
594222
373621
Trg svobode – za HTC
373031
184
22
594220
594223
594221
vrtec Prešernova
HŠ 7
79
23
594230
594231
373631
Grič, h. št. 1-5
HŠ 5
175
24
594240
594241
373631
Trg svobode – za h. št. 24–30
HŠ 27
65
25
594250
594251
373621
Cesta na Dobravo, h. št. 42
HŠ 42
53
26
594260
594261
373621
Petrol – Kladnikova
373621
600
27
594260
594262
373621
Cesta na Dobravo – za h. št. 28–31
HŠ 31
152
28
594260
594263
594261
Cankarjeva
HŠ 18
259
29
594260
594264
594263
Cankarjeva – Športna dvorana
HŠ 7
156
30
594270
594271
373621
Trubarjeva
373621
265
31
594270
594272
594271
Pokopališče – Kvedrova 11
HŠ 11
224
32
594280
594281
373601
Hermanova
HŠ 15
179
33
594290
594291
373601
Savska-zbirni center
HŠ 27
290
34
594290
594292
594291
Savska
373601
321
35
594300
594301
373601
Savska – IC
HŠ 27
473
36
594300
594302
594301
Sevnica – Radna
5
198
37
594310
594311
373601
Savska – šola 
HŠ 1
357
38
594320
594321
679
Kvedrova cesta – za h. št. 10–17
679
103
39
594330
594331
679
Plauštajner-Občina
679
306
40
594330
594332
594331
Občina – župnišče
679
196
41
594340
594341
679
Sodišče – AMD – Cesta na grad
372091
428
42
594340
594342
594341
Glavni trg – žup. cerkev – Cesta na grad
679
159
43
594340
594343
594341
Cesta na Grad – glasbena šola
594342
165
44
594340
594344
594342
Žup. cerkev – Florjanska
373081
172
45
594350
594351
679
Pod Vrtačo
HŠ 20
181
46
594350
594352
594351
Pod Vrtačo
HŠ 8
77
47
594360
594361
372371
Florjanska – h. št. 66–84
373081
301
48
594360
594362
594361
Florjanska – h. št. 103–112
373081
237
49
594370
594371
372371
Florjanska, h. št. 44F
HŠ 44F
135
50
594380
594381
373081
Grad
HŠ 16A
341
51
594390
594391
373491
Florjanska ulica h. št. 24B
HŠ 24B
68
52
594400
594401
373491
Florjanska ulica, h. št. 28
HŠ 28
81
53
594410
594411
373641
Dobrava – Sv. Rok – Brezje
372091
3.088
54
594410
594412
594411
Brezje – Lamperče
HŠ 20A
352
55
594410
594413
594412
Brezje – Lamperče
873961
365
56
594410
594414
594411
Drožanjska-Dobrava
372091
352
57
594410
594415
594414
Drožanjska – za h. št. 41A–51
372091
175
58
594410
594416
594415
Drožanjska – za h. št. 78–82
594414
189
59
594410
594417
594414
Drožanjska – novo naselje
372091
303
60
594410
594418
594417
Drožanjska – obračališče
594418
110
61
594410
594419
594417
Drožanjska – za h. št. 29–36
HŠ 35B
225
62
594420
594421
373641
Drožanjska – za h. št. 23–25
HŠ 25
50
63
594430
594431
373641
Drožanjska – za h. št. 24–26
HŠ 24
51
64
594440
594441
372091
Drožanjska – za h. št. 28–44
HŠ 42A
210
65
594450
594451
372091
Drožanjska – za h. št. 49–71
HŠ 50
190
66
594450
594452
372091
Drožanjska – za h. št. 73–75
HŠ 75
51
67
594460
594461
372091
Marof – Kolman
HŠ 102
350
68
594470
594471
372091
Brezje – Kostevc
HŠ 26
203
69
594480
594481
372091
Drožanjska cesta, h. št. 126
HŠ 126
366
70
594490
594491
372091
Ostrešje-Žurkov dol
HŠ 34
877
71
594490
594492
594491
Skopiče
HŠ 51
381
72
594490
594493
594491
Škovc – Ostrešje
372371
431
73
594490
594494
594491
Žurkov Dol, h. št. 42
HŠ 42
461
74
594500
594501
372111
Žabjek – Sela
HŠ 12
654
75
594510
594512
594511
Kušerca – Kastelčev hrib
HŠ 6
1.152
76
594520
594521
372111
Žurkov Dol – Štangrob – Prešna Loka
372111
1.635
77
594520
594522
594521
Žurkov Dol, h. št. 32
HŠ 32
252
78
594520
594523
594521
Štangrob – Rušnarjev mlin
594521
652
79
594520
594524
594521
Žurkov Dol, h. št. 19
HŠ 9
341
80
594520
594525
594521
Prešna Loka, h. št. 15
HŠ 15
414
81
594520
594526
594521
Žurkov Dol, h. št. 3C
HŠ 3C
139
82
594530
594531
372111
Lončarjev dol, h. št. 40
HŠ 40
276
83
594530
594532
594531
Lončarjev dol, h. št. 41
HŠ 41
445
84
594540
594541
372111
Lončarjev dol – Vidrih
HŠ 38A
170
85
594550
594551
372111
Lončarjev dol, h. št. 37C
HŠ 37C
384
86
594560
594561
372101
Lončarjev dol (Ajda)
HŠ 26
472
87
594570
594571
372491
Pečje, h. št. 16A
HŠ 16A
417
88
594580
594581
372491
Pečje – Jalovec
HŠ 7
217
89
594590
594591
372491
Pečje – Metelko
HŠ 6A
511
90
594590
594592
594591
Pečje h. št. 3-5A
HŠ 3
90
91
594600
594601
372371
Florjanska – Beltram
HŠ 21
312
92
594610
594611
372371
Gline Jame – Perc
HŠ 25
313
93
594620
594621
372371
Gline Jame – Špec
HŠ 35D
253
94
594630
594631
372371
Gline Jame – Divjak
HŠ 27
192
95
594640
594641
372371
Drožanjska cesta, h. št. 123
HŠ 123
227
96
594650
594651
372051
Pot na Zajčjo goro – za h. št. 71–81
HŠ 81
217
97
594650
594652
594651
Pot na Zajčjo Goro – za h. št. 72–74
HŠ 74
103
98
594660
594661
372101
Lončarjev dol – Gmajna
HŠ 30A
709
99
594660
594662
594661
Lončarjev Dol
HŠ 29
212
100
594680
594681
372121
Žigrski Vrh – Na hribu
HŠ 49
878
101
594680
594683
594681
Žigrski Vrh, h. št. 47
HŠ 47
189
102
594680
594684
372121
Žigrski Vrh – Razkrže
HŠ 29
202
103
594690
594691
372121
Žigrski Vrh – cerkev – Jager
HŠ 18
1.386
104
594690
594692
594691
Žigrski Vrh (Lončar)
HŠ 18
257
105
594700
594701
679
Gornje Brezovo – Pečnik
HŠ 17
442
106
594710
594711
372121
Žigrski vrh – Kopince
HŠ 42
424
107
594720
594721
679
Gornje Brezovo – cerkev
HŠ 9B
228
108
594730
594731
679
Črete – Ogrinc
HŠ 82
1.685
109
594730
594732
594731
Črete-Pačnik
HŠ 92
155
110
594730
594733
594731
Črete-Lipovšek
HŠ 83
249
111
594730
594734
594731
Črete – Požun
HŠ 87
493
112
594740
594741
372051
Ostrožno – Dobrava
372051
1.681
113
594740
594742
594741
Ostrožno – Markl
HŠ 44
324
114
594740
594743
594741
Ostrožno – Černičev vrh
HŠ 47
410
115
594750
594751
372051
Ledina – Zleteče – Križ
372061
2.287
116
594750
594752
372061
Krakovo – Vočivje – Križ
372081
1.781
117
594750
594753
594752
Ledina-Abram
HŠ 74
309
118
594750
594754
594752
Ledina-Imperl
HŠ 69
201
119
594760
594761
372051
Ledina – Kamor
HŠ 55
308
120
594770
594771
372051
Resa
HŠ 31
803
121
594770
594772
594771
Cerovce (zg.)
HŠ 30
456
122
594780
594781
372051
Cerovce (sp.)
HŠ 25
248
123
594790
594791
372051
Zajčja Gora – Šeško
HŠ 23
617
124
594790
594792
594791
Zajčja Gora – Mastnak
HŠ 101
241
125
594790
594793
594791
Ledina, h. št. 24
HŠ 24
401
126
594790
594794
594791
Ledina, h. št. 17
HŠ 17
137
127
594800
594801
679
Legoje – Šircelj
HŠ 18
584
128
594800
594802
594801
Legoje – Šircelj
679
213
129
594800
594803
594801
Legoje-Mirt
HŠ 22
902
130
594800
594804
594803
Legoje-Popelar
HŠ 18
446
131
594800
594805
594802
Legoje – Šircelj
HŠ 2
493
132
594810
594811
372081
Orešje nad Sevnico, h. št. 36
HŠ 36
544
133
594810
594812
873921
Podgorica, h. št. 16B
HŠ 16B
84
134
594810
594813
873921
Podgorica, h. št. 16A
HŠ 16A
71
135
594820
594821
424
Orešje – Cimperšek
HŠ 35
1.026
136
594820
594822
594821
Orešje – Zdole
HŠ 27
1.822
137
594820
594823
594821
Zdolski graben
HŠ 12
225
138
594820
594824
594822
Orešje nad Sevnico, h. št. 32
HŠ 32
158
139
594820
594825
594821
Orešje nad Sevnico, h. št. 17a
HŠ 17A
208
140
594830
594831
424
Orehovec
HŠ 33
2.562
141
594840
594841
372091
Metni Vrh – Lahovnik
HŠ 17
832
142
594840
594842
594841
Metni Vrh – Kostanje
HŠ 15
257
143
594850
594851
372091
Šetenje – Lamperče
HŠ 18
1.092
144
594860
594861
372091
Drožanje
HŠ 1
167
145
594860
594862
372091
Drožanje, h. št. 7
HŠ 7
269
146
594870
594871
372111
Žabjek – Mirt
HŠ 10
518
147
594870
594872
594871
Popelar – Konjiško
HŠ 8
309
148
594880
594881
372111
Konjska Glava – Vrisk
HŠ 25
157
149
594880
594882
594881
Prešna Loka 24 – Prešna Loka 44
HŠ 44
601
150
594880
594883
594882
JP872426 – Prešna Loka 29
HŠ 29
213
151
594880
594884
372111
Preška Gora
HŠ 20
307
152
594890
594891
424
Šmarska – Ribniki
HŠ 82
755
153
594890
594892
594891
Ribniki – vrtnarija
594891
319
154
594890
594893
594891
Ribniki – h. št. 14–24
594891
128
155
594890
594894
594891
Šmarska – Ribniki
HŠ 57
67
156
594890
594895
594891
Ribniki – h. št. 9–10c
HŠ 10c
86
157
594900
594901
372051
Gubčeva – Dalmatinova – Bohorska
HŠ 3
61
158
594900
594902
594901
Gubčeva – Dalmatinova – Bohorska
372051
184
159
594900
594903
594901
Gubčeva – Dalmatinova – Bohorska
HŠ 4
67
160
594900
594904
372051
Bohorska – Krulejeva ulica
372051
630
161
594900
594905
594904
Bohorska – za h. št. 20–27
372051
144
162
594910
594911
424
Stanetova ulica
HŠ 14
163
163
594920
594921
424
Planinska – bloki
424
476
164
594920
594922
594921
Pot na Zajčjo goro – Planinska
372051
259
165
594920
594923
594922
Pot na Zajčjo goro – Šmarska
424
425
166
594920
594924
594923
Pot na Zajčjo goro – za h. št. 39–47
HŠ 47
72
167
594920
594925
594923
Kozjanska – za h. št. 1–7
HŠ 7
93
168
594920
594926
594923
Pot na Zajčjo goro – Sv. Ana
HŠ 5
97
169
594920
594927
594923
Pot na Zajčjo goro – za h. št. 8–15
HŠ 11
82
170
594930
594931
594411
Drožanjska cesta, h. št. 109
HŠ 109
182
171
872130
872131
372081
Križ – (o. m. Laško-Sevnica) – Cerje
872251
1.371
142 – Laško
172
872250
872251
933
nad Lisce – (o.m. Sevnica-Laško) – Polje – (o.m. Laško-Sevnica) – Cerje
872131
730
814 – Laško
173
872250
872253
872252
Cerje – Zdole – Jelovec – Pekel
424
3.924
174
872250
872254
872253
Podgorica, h. št. 25A
HŠ 25A
113
175
872250
872255
872253
Podgorica, h. št. 29
HŠ 29
245
176
872250
872256
872253
Podgorica, h. št. 8
HŠ 8
329
177
872250
872257
872253
Jelovec – Zalezina
HŠ 27A
238
178
873660
873662
372081
Podgorica
HŠ 13
825
Skupaj
73.394
– na območju krajevne skupnosti Studenec
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
594960
594961
372181
Arto, h. št. 12A
HŠ 12A
150
2
594970
594971
372181
Arto, h. št. 2
HŠ 2
952
3
594980
594981
372181
Ponikve pri Studencu, h. št. 15
HŠ 15
503
4
594980
594982
594981
Novo – Ponikve
372191
889
5
594980
594983
594982
Ponikve pri Studencu (Čagoš)
HŠ 19
374
6
594990
594991
372181
Ponikve pri Studencu, h. št. 8
HŠ 8
51
7
595000
595001
372191
Studenec, h. št. 42A
HŠ 42A
121
8
595010
595011
372191
Studenec, h. št. 50B
HŠ 50B
342
9
595020
595021
372221
Osredek pri Hubajnici
HŠ 8
405
10
595030
595031
672
Zavratec, h. št. 1A
HŠ 1A
224
11
595040
595041
399201
Križe – Prevoje
372221
561
12
595040
595042
595041
Zavratec, h. št. 53
HŠ 53
94
13
595050
595051
674
Domarjev Vrh
399201
421
14
595060
595061
674
Brezovo – Križe
399201
1.289
15
595060
595062
595061
Brezovo, h. št. 26
HŠ 26
269
16
595060
595063
595061
Brezovo, h. št. 25A
HŠ 25A
386
17
595070
595071
674
Brezovo, h. št. 2
HŠ 2
116
18
595080
595081
372191
Studenec – OŠ – cerkev
372191
458
19
595080
595082
595081
Pokopališče – Studenec
372191
180
20
595080
595083
372191
Studenec – Gornja Reženca
HŠ 63
1.111
21
595080
595084
595083
Dolnja Reženca
HŠ 56
418
22
595080
595085
595083
Studenec, h. št. 65
HŠ 65
206
23
595090
595091
372201
Hudo Brezje, h. št. 18
HŠ 18
116
24
595100
595101
372191
Studenec, h. št. 3
HŠ 3
204
25
595110
595111
372191
Studenec, h. št. 11A
HŠ 11A
257
26
595110
595112
595111
Studenec, h. št. 25B
HŠ 25B
303
27
595120
595121
674
Brezovo, h. št. 3
HŠ 3
515
28
595130
595131
672
Rovišče – Zabreza
672
1.598
29
595130
595132
672
Rovišče – Breška Gora – Hudo Brezje
372201
1.545
30
595130
595133
595132
Hudo Brezje, h. št. 30
HŠ 30
82
31
595130
595134
595131
Rovišče pri Studencu
672
205
32
595130
595135
595131
Zavratec, h. št. 36
HŠ 36
160
33
595130
595136
595131
Rovišče, h. št. 58
HŠ 58
135
34
595130
595137
595131
Rovišče (Stara Gora)
672
772
35
595130
595138
672
Rovišče pri Studencu, h. št. 48
HŠ 48
71
36
595140
595141
672
Rovišče, h. št. 37
HŠ 37
110
37
595150
595151
672
Rovišče, h. št. 35
HŠ 35
246
38
595160
595161
672
Rovišče, h. št. 1A
HŠ 1A
177
39
595170
595171
399201
Zavratec, h. št. 29
HŠ 29
297
40
595180
595181
672
Arto, h. št. 18
HŠ 18
302
41
595190
595191
372201
Hudo Brezje, h. št. 7
HŠ 7
76
Skupaj
16.691
– na območju krajevne skupnosti Šentjanž
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
595220
595221
425315
Svinjsko, h. št. 6
HŠ 6
727
2
595220
595222
595221
Spodnje Svinjsko
372291
793
3
595220
595223
372291
Svinjsko, h. št. 19
HŠ 19
221
4
595230
595231
425315
Svinjsko, h. št. 13
HŠ 13
139
5
595240
595241
372291
Svinjsko (Lontovž)
HŠ 30
679
6
595240
595242
595241
Svinjsko, h. št. 23
HŠ 23
226
7
595250
595251
372291
Kal (cerkev)
Cerk. 
818
8
595260
595261
372291
Kal pri Krmelju (Podkal)
HŠ 13
1.216
9
595270
595271
738
Budna vas
HŠ 2
194
10
595280
595282
372441
Budna vas, h. št. 10
HŠ 10
220
11
595280
595283
372441
Cerovec, h. št. 33
HŠ 33
705
12
595280
595284
372441
Cerovec, h. št. 21
HŠ 21
596
13
595280
595285
372441
Cerovec, h. št. 20
HŠ 20
149
14
595280
595286
372441
Cerovec, h. št. 18
HŠ 18
112
15
595280
595287
372441
Cerovec, h. št. 1
HŠ 1
100
16
595280
595288
372441
Cerovec, h. št. 11
HŠ 11
701
17
595280
595289
595288
Cerovec, h. št. 9
HŠ 9
564
18
595290
595291
372441
Cerovec, h. št. 5
HŠ 5
486
19
595300
595301
738
Srednik, h. št. 3
HŠ 3
260
20
595310
595311
738
Srednik
738
1.655
21
595320
595321
738
Budna vas (Bojsovna)
HŠ 11
716
22
595330
595331
738
Budna vas, h. št. 31
HŠ 31
186
23
595340
595341
738
Glino
HŠ 75
330
24
595350
595351
738
Gaj – Bržane
HŠ 10
2.453
25
595350
595352
595351
Šentjanž, h. št. 65A
HŠ 65A
117
26
595350
595353
595351
Srednik, h. št. 16
HŠ 16
328
27
595370
595371
738
Šentjanž, h. št. 76
HŠ 76
165
28
595380
595381
738
Češnjice
372291
549
29
595380
595382
595381
Rovinje – Češnjice
372321
1.747
30
595380
595383
595382
Srednik, h. št. 25
HŠ 25
825
31
595380
595384
372321
Leskovec v Podborštu, h. št. 14A
HŠ 14A
838
32
595390
595391
738
Šentjanž – Birna vas
738
1.236
33
595390
595392
595391
Birna vas, h. št. 7a
HŠ 7
644
34
595390
595393
595392
Birna Vas – Kamenško
873012
931
35
595400
595401
738
Koludrje
HŠ 1
775
36
595400
595402
595401
Koludrje, h. št. 9
HŠ 9
125
37
595410
595411
372291
Šentjanž, h. št. 93
HŠ 93
234
38
595420
595421
372321
Leskovec v Podborštu, h. št. 33
HŠ 33
132
39
595430
595431
372321
Leskovec v Podborštu, h. št. 29
HŠ 29
76
40
595440
595441
372291
Rupa
372321
3.868
41
595440
595442
595441
Leskovec v Podborštu, h. št. 13
HŠ 13
190
42
595440
595443
595441
Leskovec v Podborštu, h. št. 10
HŠ 10
1.254
43
595450
595451
372501
Osredek pri Krmelju
HŠ 2
70
44
595450
595452
372501
Osredek pri Krmelju, h. št. 29
HŠ 29
449
45
595450
595453
372501
Štajngrob (Osredek)
372291
1.601
46
595450
595454
372501
Osredek pri Krmelju (Dobovec)
HŠ 5
738
47
595450
595455
595453
Osredek pri Krmelju, h. št. 31
HŠ 31
148
48
595450
595456
595453
Osredek pri Krmelju, h. št. 36
HŠ 36
75
49
595450
595457
595453
Osredek pri Krmelju, h. št. 41
HŠ 41
182
50
595450
595458
372501
Gabrje – Vodice
595459
1.270
51
595450
595459
372291
Kladje pri Krmelju
372501
1.651
52
595460
595461
372291
Breško – Kal
372291
3.468
53
595460
595462
595461
Prinštal – Hinje
372301
1.113
54
595460
595463
595461
Štajngrob (Breško)
595461
1.126
55
595460
595464
595463
Štajngrob, h. št. 4
HŠ 4
241
56
595460
595465
595461
Štajngrob, h. št. 11
HŠ 11
156
57
595460
595466
595461
Svrževo
HŠ 31
616
58
595460
595467
595466
Kal pri Krmelju, h. št. 33
HŠ 33
244
59
595460
595468
372501
Kal - Kladje pri Krmelju
HŠ 5A
101
60
595460
595469
372501
Bransko
HŠ 12
1.486
61
595470
595471
372301
Podboršt – Štajngrob
HŠ 35
3.476
62
595470
595472
595471
Podboršt, h. št. 14B
HŠ 14B
77
63
595470
595473
595471
Podboršt, h. št. 17
HŠ 17
255
64
595470
595474
595471
Podboršt (Ovseno)
HŠ 25
814
65
595470
595475
595474
Podboršt, h. št. 23
HŠ 23
276
66
595470
595476
595471
Podboršt (Nunski log)
HŠ 33
875
67
595470
595477
595471
Štajngrob, h. št. 39
HŠ 39
363
68
595470
595478
595477
Štajngrob (Orehovica)
595131
680
69
595480
595481
372291
Šentjanž, h. št. 29
HŠ 29
343
70
595490
595491
372301
Hinje, h. št. 19
HŠ 19
509
71
595500
595501
372361
Veliki Cirnik, h. št. 19
HŠ 19
94
72
595510
595511
372301
Veliki Cirnik
425412
175
73
595520
595521
372291
Veliki Cirnik, h. št. 30
HŠ 30
627
74
595530
595531
372291
Veliki Cirnik, h. št. 32
HŠ 32
320
75
595540
595541
372291
Svinjsko, h. št. 22
HŠ 22
211
76
595550
595551
372501
Kladje pri Krmleju h. št. 10A
HŠ 10A
55
77
595560
595561
372441
Budna vas h. št. 33
HŠ 33
243
78
873230
873232
372281
Hinjce – Kamenško
HŠ 5
2.683
79
873230
873234
873232
Kamenško, h. št. 11
HŠ 11
368
80
873230
873235
873232
Kamenica – Kamenško
372281
2.520
81
873230
873236
873235
Kamenško, h. št. 34
HŠ 34
109
82
873230
873237
873235
Kamenica
HŠ 10
368
83
873230
873238
873235
Kose
HŠ 1
302
Skupaj
58.758
– na območju krajevne skupnosti Tržišče
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
595580
595581
399161
Telčice, h. št. 11
HŠ 11
1.327
2
595580
595582
595581
Površnica – Karlič – Telčice
399161
1.345
3
595580
595583
595581
Telčice, h. št. 6a–12
595581
783
4
595590
595591
399161
Telčice, h. št. 6
HŠ 6
185
5
595600
595601
372231
Jeperjek
372231
1.890
6
595610
595611
215
Tržišče, h. št. 9
HŠ 9
81
7
595620
595621
372471
Spodnje Vodale, h. št. 1
HŠ 1
295
8
595630
595631
372471
Spodnje Vodale, h. št. 30
HŠ 30
822
9
595640
595641
372471
Zgornje Vodale, h. št. 6
HŠ 6
143
10
595650
595651
372471
Marendol
372471
468
11
595660
595661
372231
Malkovec, h. št. 22
HŠ 22
260
12
595670
595671
372231
Tržišče, h. št. 26A
HŠ 26A
82
13
595680
595681
372231
Tržišče, h. št. 16A
HŠ 16A
102
14
595690
595691
372231
Tržišče, h. št. 17A
HŠ 17A
208
15
595690
595692
595691
Tržišče, h. št. 18
HŠ 18
90
16
595700
595701
372231
Malkovec, h. št. 28
HŠ 28
873
17
595700
595702
595701
Malkovec, h. št. 124
HŠ 124
400
18
595710
595711
372231
Malkovec, h. št. 37
HŠ 37
70
19
595720
595721
425421
Pavla Vas
HŠ 19A
954
20
595720
595722
595721
Pavla Vas, h. št. 46
HŠ 46
202
21
595720
595723
595721
Pavla Vas, h. št. 22
HŠ 22
150
22
595730
595731
425421
Malkovec, h. št. 61
HŠ 61
273
23
595740
595741
372251
Trščina, h. št. 5, 6
372251
501
24
595750
595751
372251
Trščina, h. št. 44A
HŠ 44A
392
25
595760
595761
372251
Trščina, h. št. 37
HŠ 37
300
26
595770
595771
425421
Pavla Vas, h. št. 5, 6
425421
624
27
595780
595781
372261
Krsinji Vrh, h. št. 29
HŠ 28
446
28
595790
595791
372261
Krsinji Vrh, h. št. 14
HŠ 14
492
29
595800
595801
372461
Otavnik (Bojnik) – (o. m. Škocjan-Sevnica)
899501
2.426
30
595800
595802
595801
Otavnik, h. št. 32
HŠ 32
152
31
595800
595803
595801
Otavnik, h. št. 57A
HŠ 57A
176
32
595810
595811
372461
Otavnik – (o. m. Škocjan-Sevnica)
899501
1.821
108 – Škocjan
33
595810
595812
595811
Otavnik, h. št. 27
HŠ 27
82
34
595820
595821
372231
Malkovec, h. št. 5
HŠ 5
393
35
595830
595831
425321
Zgornje Mladetiče, h. št. 13b
HŠ 13B
428
36
595840
595841
425321
Pijavice, h. št. 8B
HŠ 8B
68
37
595850
595851
425321
Zgornje Mladetiče, h. št. 11
HŠ 11
1.311
38
595850
595852
595851
Zgornje Mladetiče, h. št. 3
HŠ 3
478
39
595850
595853
595851
Zgornje Mladetiče, h. št. 8
HŠ 8
59
40
595850
595854
595851
Zgornje Mladetiče, h. št. 9
HŠ 9
94
41
595860
595861
372282
Spodnje Mladetiče, h. št. 14
HŠ 14
1.020
42
595860
595862
595861
Spodnje Mladetiče
595861
293
43
595870
595871
215
Kaplja vas, h. št. 8
HŠ 8
261
44
595880
595881
215
Podgora
HŠ 3
219
45
595890
595891
215
Kamnolom
KAMN.
315
46
595890
595892
595891
Kaplja vas, h. št. 7
HŠ 7
79
47
595900
595901
215
Skrovnik
215
924
48
595910
595912
595901
Skrovnik (Potok)
215
1.069
49
595920
595921
215
Kaplja Vas – Škovec – Tržišče
372231
4.337
50
595920
595922
595921
Kaplja vas, h. št. 20
HŠ 20
158
51
595920
595923
595921
Škovec, h. št. 21
HŠ 21
327
52
595920
595924
595921
Škovec, h. št. 18
HŠ 18
277
53
595920
595925
595921
Škovec, h. št. 6
HŠ 6
80
54
595920
595926
595921
Škovec, h. št. 17
HŠ 17
257
55
595920
595927
595921
Dolina
HŠ 4
1.135
56
595920
595928
595921
Tržišče, h. št. 37
HŠ 37
60
57
595930
595931
215
Tržišče, h. št. 50
HŠ 50
110
58
595940
595941
372231
Tržišče (OŠ)
372231
318
59
595940
595942
595941
Tržišče, h. št. 38B
HŠ 38B
81
60
595950
595951
372231
Tržišče (GD)
HŠ 43
70
61
595960
595961
215
Tržišče, h. št. 14B
HŠ 14B
180
62
595980
595981
215
Mostec
HŠ 1
671
63
595980
595982
595981
Tržišče, h. št. 12D
HŠ 12D
125
64
595980
595983
595981
Tržišče, h. št. 12F
HŠ 12F
66
65
595990
595991
372271
Tržišče – Polje – Gabrijele
372282
2.521
66
595990
595992
595991
Polje pri Tržišču
595997
266
67
595990
595993
595991
Polje pri Tržišču, h. št. 11
HŠ 11
66
68
595990
595994
595991
Polje pri Tržišču, h. št. 8
HŠ 8
197
69
595990
595995
595994
Polje pri Tržišču, h. št. 5
HŠ 5
110
70
595990
595996
595991
Polje pri Tržišču, h. št. 12A
HŠ 12A
74
71
595990
595997
595991
Polje pri Tržišču, h. št. 21
HŠ 21
794
72
595990
595998
595997
Polje pri Tržišču, h. št. 22A
HŠ 22A
259
73
595990
595999
595997
Bazgova dolina
372282
916
74
596000
596001
372271
Polje pri Tržišču, h. št. 25
HŠ 25
552
75
596010
596011
738
Vrhek – Goveji Dol – Hinjce
372281
3.761
76
596010
596012
596011
Vrhek, h. št. 6
HŠ 6
86
77
596010
596013
596011
Vrhek, h. št. 36
HŠ 36
117
78
596010
596014
596011
Vrhek, h. št. 29A
HŠ 29A
635
79
596020
596021
738
Vrhek, h. št. 32
HŠ 32
1.871
80
596030
596031
372471
Spodnje Vodale, h. št. 11
HŠ 11
375
81
596030
596032
596031
Spodnje Vodale, h. št. 3
HŠ 3
244
82
596030
596033
596031
Spodnje Vodale, h. št. 8
HŠ 8
119
83
596040
596041
215
Spodnje Vodale, h. št. 16
HŠ 16
204
84
596050
596051
215
Spodnje Vodale, h. št. 16A
HŠ 16A
114
85
596080
596081
372471
Zgornje Vodale, h. št. 5
HŠ 5
333
86
596090
596091
372232
Nova Gora
372312
496
87
596100
596101
372232
Hantine
HŠ 32
861
88
596100
596102
372232
Drušče, h. št. 26
HŠ 26
370
89
596110
596111
372232
Drušče – Pečice
HŠ 20
1.879
90
596110
596112
596111
Drušče – Nova Gora
372232
1.180
91
596110
596113
596111
Pečice
HŠ 24
305
92
596120
596121
399161
Telče, h. št. 12A
HŠ 12A
99
93
596140
596141
399161
Telška Gora
399161
707
94
596140
596142
596141
Telče, h. št. 53, 54
596141
285
95
596140
596143
596141
Telče, h. št. 63
HŠ 63
119
96
872770
872775
372251
Dol. Laknice – (o. m. Mokronog-Trebelno-Sevnica) – Sp. Trščina
HŠ 17
438
202 – Mokronog-Trebelno
97
899760
899761
399161
Gorenje Dole – (o. m. Škocjan-Sevnica) – Telčice
HŠ 5
594
182 – Škocjan
98
899760
899762
899761
Telčice, h. št. 1
HŠ 1
134
99
925280
925281
418
Dol. Laknice – (o. m. Mokronog – Trebelno – Sevnica) – Zg. Trščina
372251
272
684 – Mokronog-Trebelno
Skupaj
55.031
– na območju krajevne skupnosti Zabukovje
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA 
V SOSEDNJI OBČINI
1
594510
594511
372111
Okič – Dobje
HŠ 31
1.577
2
594510
594513
594511
Vranje, h. št. 22A
HŠ 22A
114
3
594510
594514
594511
Vranje, h. št. 24A
HŠ 24A
201
4
594510
594515
594514
Vranje, h. št. 25
HŠ 25
110
5
594670
594671
372101
Dobrava
HŠ 21
809
6
594670
594672
594671
Dobrava – Pompe
HŠ 32A
67
7
594670
594673
594671
Dobrava – Vovk
HŠ 34
80
8
594670
594674
594671
Stržišče, h. št. 23
HŠ 23
100
9
594680
594682
594681
Žigrski Vrh, h. št. 53
HŠ 53
196
10
594830
594832
594831
Podgorje ob Sevnični, h. št. 18
HŠ 18
378
11
594830
594833
594831
Podgorje ob Sevnični, h. št. 20A
HŠ 20A
256
12
594830
594834
594831
Podgorje ob Sevnični – Veliko Podgorje
HŠ 22
2.326
13
594830
594835
424
Podgorje ob Sevnični, h. št. 19b
HŠ 19B
152
14
594830
594836
594834
Podgorje ob Sevnični, h. št. 24
HŠ 24
77
15
596180
596181
372101
Vranje
372101
2.219
16
596180
596182
596181
Vranje, h. št. 17
HŠ 17
122
17
596180
596183
596182
Vranje, h. št. 21A
HŠ 21A
234
18
596180
596184
596181
Vranje, h. št. 13
HŠ 13
411
19
596190
596191
372101
Stržišče – Komorivec
HŠ 12
1.750
20
596190
596192
596191
Stržišče, h. št. 29
HŠ 29
509
21
596190
596193
596192
Stržišče, h. št. 28
HŠ 28
224
22
596190
596194
596191
Stržišče, h. št. 26
HŠ 26
128
23
596190
596195
596191
Stržišče – Čanjska gora
HŠ 20
896
24
596190
596196
596195
Stržišče, h. št. 19
HŠ 19
252
25
596190
596197
596196
Stržišče – Čanje
873078
733
26
596200
596201
372101
Drenovec
HŠ 21
1.010
27
596200
596202
596201
Podvrh, h. št. 19
HŠ 19
149
28
596200
596203
596201
Podvrh, h. št. 17
HŠ 17
96
29
596210
596211
372151
Podvrh (Njivce)
HŠ 24
369
30
596210
596212
596211
Podvrh
372151
100
31
596210
596213
596211
Podvrh, h. št. 25
HŠ 25
149
32
596220
596221
372151
Podvrh, h. št. 27
HŠ 27
166
33
596230
596231
424
Podgorje ob Sevnični (stara šola), h. št. 16
HŠ 16
473
34
596240
596241
424
Podgorje ob Sevnični, h. št. 15
HŠ 15
245
35
596250
596251
424
Podgorje ob Sevnični, h. št. 14A
HŠ 14A
126
36
596260
596261
424
Stope – Gorica
HŠ 43
1.904
37
596260
596262
596261
Malo Podgorje
HŠ 36
371
38
596260
596263
596261
Podgorje ob Sevnični, h. št. 40
HŠ 40
188
39
596270
596271
424
Srebotno
HŠ 8
976
40
596280
596281
424
Podgorje ob Sevnični, h. št. 47
HŠ 47
741
41
596290
596291
424
Ostrožnik
HŠ 2
631
42
596300
596301
372103
Dobovec
HŠ 10
88
43
596310
596311
372131
Pokojnik – Podskalica
HŠ 5
1.923
44
596310
596312
596311
Pokojnik (Špan)
HŠ 12
482
45
596310
596313
596311
Mrzla Planina, h. št. 7
HŠ 7
655
46
596320
596321
372131
Pokojni Vrh
CERKEV
638
47
596330
596331
372131
Mrzla planina, h. št. 15
HŠ 15
168
48
596340
596341
372131
Zabukovje – Laše – Reber
HŠ 34
3.039
49
596340
596342
596341
Laše – Pusti Vrh
HŠ 50
1.410
50
596340
596343
596341
Reber (Plahuta)
HŠ 75
558
51
596340
596344
596341
Mrzla Planina, h. št. 35
HŠ 35
299
52
596340
596345
596342
Trnovec – Pusti Vrh
372151
1.740
53
596340
596346
596345
Sv. Jurij
HŠ 46
211
54
596340
596347
596345
Trnovec (Laze)
HŠ 45
827
55
596340
596348
596347
Podvrh, h. št. 32
HŠ 32
189
56
596350
596351
372102
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 13
HŠ 13
276
57
596360
596361
372102
Podbukovje
HŠ 18
854
58
596360
596362
596361
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 19
HŠ 19
196
59
596370
596371
372151
Trnovec, h. št. 3B
HŠ 3B
93
60
596380
596381
372151
Trnovec, h. št. 5
HŠ 5
88
61
596380
596382
372151
Trnovec, h. št. 6A
HŠ 6A
244
62
596380
596383
372151
Stržišče, h. št. 4
HŠ 4
383
63
596390
596391
372151
Trnovec, h. št. 26
HŠ 26
172
64
596390
596392
372151
Trnovec (Kobale)
HŠ 99
1.086
65
596390
596393
596392
Stržišče, h. št. 8
HŠ 8
115
66
596400
596401
372151
Trnovec, h. št. 28A
HŠ 28A
116
67
596410
596411
372151
Trnovec, h. št. 75
HŠ 75
579
68
596420
596421
372151
Pusti Graben
HŠ 55
1.141
69
596430
596431
424
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 55
HŠ 55
75
70
596440
596441
424
Strajnar – Lovski dom Zabukovje
372091
1.639
71
596450
596451
424
Kurja Vas
HŠ 68
547
72
596460
596461
372103
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 71
HŠ 71
138
73
596470
596471
372091
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 62
HŠ 62
772
74
596480
596481
372091
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 59
HŠ 59
844
75
596490
596491
372091
Pustol
HŠ 46
283
76
596500
596501
372091
Meniški Vrh
HŠ 43
524
77
596510
596511
372091
Trebeže
HŠ 42
864
78
596510
596512
596511
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 40
HŠ 40
99
79
596520
596521
372091
Preske
HŠ 33
269
80
596530
596531
372102
Završe
HŠ 31
1.397
81
596540
596541
372102
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 25A
HŠ 25A
216
82
596550
596551
372102
Podvrh, h. št. 48A
HŠ 48A
393
83
596560
596561
372101
Ograde
HŠ 11
263
84
596570
596571
372101
Lastina
HŠ 3
626
85
596570
596572
596571
Vranje, h. št. 2
HŠ 2
63
Skupaj
48.197
« 
5. člen 
Spremeni se 6. člen odloka tako, da glasi:
»Skupne dolžine občinskih kategoriziranih cest na območju občine so:
KATEGORIJA
DOLŽINA
lokalne ceste
247.805 m
zbirne mestne in zbirne krajevne ceste
4.382 m
mestne in krajevne ceste
1.319 m
javne poti
382.820 m
Skupaj
636.326 m
Skupne dolžine javnih poti na območju krajevnih skupnosti občine so:
KRAJEVNA SKUPNOST
DOLŽINA
Blanca
28.091 m
Boštanj
51.607 m
Dolnje Brezovo
1.565 m
Krmelj
9.357 m
Loka pri Zidanem Mostu
28.065 m
Primož
12.064 m
Sevnica
73.394 m
Studenec
16.691 m
Šentjanž
58.758 m
Tržišče
55.031 m
Zabukovje
48.197 m
Skupaj
382.820 m
« 
6. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-221(509), z dne 27. 5. 2021.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0010/2019
Sevnica, dne 24. junija 2021
 
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost