Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1072. Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča
1073. Javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki ga imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

MINISTRSTVA

1074. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju probacijskih nalog
1075. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

SODNI SVET

1076. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

OBČINE

Dobje

1077. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2020

Jesenice

1085. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Jesenice
1086. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2019

Kranj

1087. Odlok o razveljavitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja

Ljubljana

1078. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana
1079. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana
1080. Koncesijski akt za podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju Mestne občine Ljubljana
1081. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
1082. Sklep o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora MS-132, MS-171 in MS-172

Osilnica

1088. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica

Slovenj Gradec

1083. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

1084. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu (ID 1595)
AAA Zlata odličnost