Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1100. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Dravinja v občini Zreče
1101. Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
1102. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom

Sklepi

1103. Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

USTAVNO SODIŠČE

1089. Odločba o ugotovitvi, da je druga alineja 2. točke drugega odstavka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se nanaša na 383.b člen tega zakona, v neskladju z Ustavo
1090. Odločba o ugotovitvi, da je 156. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled v delu, ki spreminja del zemljišča s parcelno številko 297. k. o. Rečica, iz stavbnega zemljišča v kmetijsko zemljišče, v neskladju z Ustavo in sklep o zavrnitvi pobude

OBČINE

Šempeter-Vrtojba

1091. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba
1092. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba
1093. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba
1094. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter - Vrtojba
1095. Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba in Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za osebna vozila ob parkirišču za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba
1096. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba
1097. Cenik storitev iz Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba
1098. Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter - Vrtojba
1099. Cenik storitev gospodarske javne službe uporabe objektov in naprav za oglaševanje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti