Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020

Kazalo

1100. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Dravinja v občini Zreče, stran 2689.

  
Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Dravinja v občini Zreče 
1. člen 
Ta uredba določa drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča na delu priobalnega zemljišča na parcelah št. 51/1, 55/2, 56/3, 56/4, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 62/1, 62/2, 64/3, 64/4, 65/3, 65/4, 1426/1 in 1426/2, vse k. o. 1100 Zreče, ob vodotoku Dravinja v občini Zreče, ki zožuje priobalno zemljišče.
2. člen 
Zunanja meja priobalnega zemljišča na delu vodotoka Dravinja v občini Zreče na zemljišču na parcelah št. 51/1, 55/2, 56/3, 56/4, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 62/1, 62/2, 64/3, 64/4, 65/3, 65/4, 1426/1 in 1426/2, vse v k. o. Zreče, poteka po lomnih točkah, ki so določene v koordinatnem sistemu ETRS89/TMin navedene v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen 
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v vodni kataster.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-10/2020
Ljubljana, dne 21. maja 2020
EVA 2020-2550-0029
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik