Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1949. Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19

Odloki

1950. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin
1951. Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

MINISTRSTVA

1939. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali
1940. Odredba o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih

OBČINE

Cerkno

1941. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2020

Dolenjske Toplice

1942. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 – rebalans II
1943. Sklep o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1944. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice

Koper

1945. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1946. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

1947. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija
1948. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora