Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020

Kazalo

1943. Sklep o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, stran 4252.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in spremembe) in 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 11. redni seji dne 15. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek 
1. člen 
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota Vrtec Gumbek se spremenijo s 1. 9. 2020 in znašajo mesečno:
v EUR na otroka
– Prvo starostno obdobje 
498,11
– Drugo starostno obdobje 
362,15
– Kombinirani oddelek (2–4 leta, 3–4 leta)
410,38
2. člen 
Vse ostale določbe Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, št. 032-18(0106)/2015-17 z dne 17. 6. 2015 (Uradni list RS, št. 48/15), ostajajo nespremenjene.
3. člen 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 1. 9. 2020 dalje.
Št. 032-13/2020(0106)-11
Dolenjske Toplice, dne 15. julija 2020
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk