Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020

Kazalo

1947. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija, stran 4254.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 6. 7. 2020 sprejel naslednji
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija(Uradni list RS, št. 38/08 in 49/10) se v 2. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V okviru zavoda se izvaja splošno osnovnošolsko izobraževanje tudi na lokaciji Splitska ulica 13, Ljubljana.«.
2. člen 
V 6. členu se prvi odstavek dopolni tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednje ulice in hišne številke:
– BARJANSKA CESTA parne od 50 do 72,
– BIČEVJE 1, 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17, 18,
– CERKNIŠKA ULICA od št. 2 do 16, ter 18 in 20,
– CESTA DVEH CESARJEV 106/a-z, 170, 172, 176, 180, 182, 192, 194, 200, od 355 neparne do 369, 370, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 387/a, 389, 393, 397, 399/a, 403,
– CESTA V GORICE 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 8, 8/a, 10/a, b, c, d, e, 12, 12/b, 13, 13/a, b, c, 14, 15/a, b, c, d, 16, 16/a, b, 17, 17/a, 19, 19/a, b, 21, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 75, 79, 95, 99, 101, 103, 103/a, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 129/a, 131, 133, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 155/a, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171,
– CESTA V MESTNI LOG 1, 3, 5, 7, 20, 26, 26A, 28, 31, 31A, 33, 36, 37, 38, 40, 40A, B, 41, 41A, B, C, 43, 45, 46, 47, 51, 51A, 53, 55, 56, 56A, B, C, D, 58, 58A, B, C, D, E, F, G, 60, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 81, od 82 do 90,
– ČAMPOVA ULICA 3, 4, 5,
– ČEPOVANSKA ULICA od 1 do 4, neparne od 5 do 17,
– DEVINSKA ULICA 2, 2A, B, C, D, 3, 4, 4A, od 5 do 11,
– DOBRDOBSKA ULICA od 1 do 7, 9, 11,
– FILIPIČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 6,
– FINŽGARJEVA ULICA 8, 10, 12,
– GERBIČEVA ULICA 1, 3, 3A, 5, 5A, B, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 9A, od 10 do 18, 18A, B, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 23A, 25, 25A, 26, 27, 28, 30, 30A, 31, 32, 33, 33A, B, C, 34, 36, 36A, 37, 38, 39, 39A, B, 41, 41A, 42, 43, 43A, B, C, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 49, 50, 50/a, 51, 51/a, 52, 54, 59, 60, 61, 61/a, 62, 64, 64/a, 68, 70, 81, 84, 88, 90, 94, 96, 98, 101,
– GROHARJEVA CESTA 2, 2A, B, C, 4, 6, 10, 10A, B, parne od 12 do 22,
– HAJDRIHOVA ULICA 2, 2A, 4, 11, 13, od 15 do 20, 21A, 24, 26, 26A, 28, 28A,
– JADRANSKA ULICA 2, 4, 4/a, 6, 6/a, 7, 8, 9, 10, 10/a, 12, 12/a, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26,
– JAMOVA CESTA 1, 2, 3, 3A, od 5 do 12, 13, 13A, 15, 17, 18, 19, 20, vse številke od 34 do 81 ter 99/a,
– JAVORJEV DREVORED 1, od 3 do 7, 9, od 10 do 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
– KANČEVA ULICA 4, 4/a,b, 6, 8, 8/a, 10, 12, 14, 16,
– KOLEZIJSKA ULICA 19, 19A, 21, 21A, 23, 25, 25A, parne od 30 do 40,
– KOPALIŠKA ULICA od 1 do 5, 5A, 6, 7, 8, 10,
– KOPRSKA ULICA od 1 do 14, 14/a,b, od 15 do 20, 20/a, od 21 do 24, 26, 28, 28/a, 30, 32, 34, 36, 40, 72, 78, 82, 92, 94, 94A, 96, 96A, B, 98, 100, 102, 104, 106A, B, C, D, E, G, 108A, C, D,
– KOSESKEGA ULICA 1, 1A, 3, 3A, 5, 11, 13, 15, 17, parne od 18 do 24, 28, 30, 30A, B, 32, 34,
– KRIMSKA ULICA 1, od 3 do 22,
– KRAŠKA ULICA 5, 6, 7, 9, od 11 do 16, 16A, 17, 18, 19, 21, 25,
– LANGUSOVA ULICA 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, od 12 do 23, 25, 26, 27, 29, 29A, neparne od 31 do 53,
– LEPI POT 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, B, C, 15, 15A, 16, 17, 18, 20, 21A, B, C, 22, 22A, B 23, 24, 25, 26, 28,
– LOČNIKARJEVA ULICA 2, 3, 4, 4/a, od 5 do 12, 14/a, b, c,
– MARTINOVA ULICA 2, 2/a, 5, 8, neparne od 11 do 97,
– MENCINGERJEVA ULICA 1, 1A, 3, 5A, B, neparne od 7 do 21, 25, neparne od 29 do 39, 39a, 41, 43, 45, 47, neparne od 59 do 105,
– MERČNIKOVA ULICA 1, 1/a, b, 3/a, b, 4, 5, 5/a, b, 6, 7, 8, 9, 10,
– MOKRŠKA ULICA od 1 do 20, 22, 22A, od 24 do 40, 42, 43, 44, 45, 47, 47D, E, 48, 48A, 49, 49A, B, 50, 51, 51A, B, C, D, E, 52, 53, 53A, 54, 55, 55A, C, 56, 57, 58, 60, 60A, B, C, D, E, 62, 62B, C, D,
– POD AKACIJAMI od 1 do 36, 36A, od 37 do 58,
– POD BRESTI od 1 do 44,
– POD BREZAMI od 1 do 30, parne od 32 do 42,
– POD BUKVAMI parne od 2 do 10, 11, parne od 12 do 62,
– POD GABRI 1, 2, 3, 4, 11,
– POD HRASTI od 1 do 32, od 34 do 76, neparne od 77 do 99,
– POD JELŠAMI od 1 do 19, parne od 20 do 44,
– POD JESENI 1, 3, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 27,
– POD KOSTANJI od 1 do 56,
– POD LIPAMI od 1 do 44, parne od 46 do 82,
– POD TOPOLI od 1 do 83, neparne od 85 do 91, 93, 93A, 95,
– POD VRBAMI od 1 do 42, neparne od 43 do 59,
– REDELONGHIJEVA ULICA 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 24/b, 25, 26, 26/a, 27, 28, 29, 31, 33,
– REŠKA ULICA neparne od 1 do 37,
– REZIJANSKA ULICA 3, 4, 5, 11, 13A, B, parne od 14 do 22,
– RIHARJEVA ULICA parne od 2 do 12, parne od 16 do 40,
– SPLITSKA ULICA 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
– SOŠKA ULICA od 3 do 6, 8, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17A, B, C, D, 18, 19, 19A, C, od 20 do 39, parne od 40 do 76,
– ŠIBENIŠKA ULICA od 3 do 15, 15/a, od 16 do 21,
– TESLOVA ULICA 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, od 5 do 21, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
– TBILISIJSKA ULICA od 1 do 6, 8, 10, 20, 22, 22/a, parne od 24 do 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 72, 74, 74/a, 76, 78, vse številke od 80 do 90, 92, parne od 92 do 162,
– TOMAŽIČEVA ULICA 1/a, parne od 32 do 46, neparne od 63 do 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 101/a, b, c, d, 102,
– TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 6, 7, 8, 14,
– TRŽAŠKA CESTA neparne od 5 do 11, 15, 17, 19, 19A, 21, neparne od 25 do 37, 37/a, b, neparne od 39 do 47, 47/a, 49, 51, 51/a, 53, 55, 55/a, b, neparne od 57 do 77, 77/a, b, 79, 81, 85, neparne od 109 do 123,
– ULICA MALČI BELIČEVE 1, od 3 do 11, 11/a, 12, 12/a, od 13 do 53, 55, 56, 57, 59, od 61 do 65, 67, 69, neparne od 71 do 151, 155,
– V MURGLAH od 1 do 19, 19A, od 20 do 26, 28, 30, od 32 do 38, od 40 do 44, 46, 48, od 50 do 67, 67A, B, C, D, E, F, od 68 do 75, 75A, B, C, od 76 do 82, 82A, 83, 83A, od 84 do 89, 91, 93, 95, 95A, C, D, E, neparne od 97 do 147, 154, neparne od 155 do 171, neparne od 177 do 191, 197, neparne od 203 do 269,
– VALJAVČEVA ULICA 11, 13A, B, 15, 16, 17, 18, 18B, C, D, E, 19, 20, 22,
– VELEBITSKA ULICA od 1 do 30,
– VIDMARJEVA ULICA 5, 6, 7, 8, 9, 10, neparne od 11 do 25,
– VIPAVSKA ULICA 1, 3, 7, 9, 10, 17, 19, 19A, B, 21, 21A, B, neparne od 23 do 35,
– VRHOVNIKOVA ULICA 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 19/a, 21,
– ZAVETIŠKA ULICA 1, 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
– ZBAŠNIKOVA ULICA 4, 7, od 10 do 14, 16,
– ZELENA POT 1, 2, 3, 3A, od 4 do 16, 16A, 17, od 19 do 24, 26, 28, 30, 32, 64, 66, 66,
– ZELJARSKA ULICA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14.«.
3. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »ter nepremično in premično stvarno premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih izkazala Osnovna šola Bičevje na dan 31. decembra 2019.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
Po pripojitvi Osnovne šole Bičevje k zavodu (Osnovni šoli Kolezija) se v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka s cenitvijo ugotovi dejanska vrednost nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Ljubljana, ki ga je Osnovna šola Bičevje uporabljala in upravljala do pripojitve k zavodu (Osnovni šoli Kolezija).
5. člen 
V zavodu (Osnovni šoli Kolezija) se zaradi pripojitve Osnovne šole Bičevje s 1. avgustom 2020 v roku štirih mesecev od dneva začetka veljavnosti tega odloka izvedejo, za obdobje do izteka mandata sveta zavoda (Osnovne šole Kolezija), volitve predstavnikov delavcev in staršev v svetu zavoda (Osnovne šole Kolezija) tako, da bo zagotovljena enakopravna zastopanost predstavnikov vseh delavcev in staršev v svetu zavoda (Osnovne šole Kolezija).
Sedanjim predstavnikom delavcev in predstavnikom staršev v svetu zavoda (Osnovne šole Kolezija) preneha mandat z izvolitvijo novih.
Predstavniki ustanoviteljice v svetu zavoda (Osnovne šole Kolezija) nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata sveta zavoda.
S 1. avgustom 2020 prenehajo mandati članom Sveta Osnovne šole Bičevje.
6. člen 
Z dnem pripojitve, to je s 1. avgustom 2020:
– zavod (Osnovne šole Kolezija) prevzame vse delavce, ki imajo na dan 31. julija 2020 sklenjeno delovno razmerje v Osnovni šoli Bičevje, ne prevzame pa ravnatelja Osnovna šola Bičevje, ki mu s pripojitvijo preneha mandat,
– pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki jih imajo delavci pri dosedanjem delodajalcu Osnovni šoli Bičevje na dan 31. julija 2020, preidejo na zavod (Osnovno šolo Kolezija), delodajalca prevzemnika, razen tistih, ki se nanašajo na delovno mesto ravnatelja.
Z dnem pripojitve zavod (Osnovna šola Kolezija) kot pravni naslednik Osnovne šole Bičevje prevzame premoženje ter vse pravice in obveznosti kot je to opredeljeno v Sklepu o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovni šoli Kolezija in prenehanju kot samostojne pravne osebe, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel istočasno s tem odlokom.
7. člen 
Zavod (Osnovna šola Kolezija), ki je v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisan pod vložno številko 10955900, je pravni naslednik Osnovne šole Bičevje, s sedežem v Ljubljani, Splitska ulica 13, ki je v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana pod vložno številko 10062100.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bičevje (Uradni list RS, št. 38/08 in 49/10), uporablja pa se do 31. julija 2020.
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-217/2020-3
Ljubljana, dne 6. julija 2020
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 
 
po pooblastilu 
podžupan MOL 
Aleš Čerin