Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020

Kazalo

1944. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice, stran 4252.

  
Na podlagi drugega odstavka 11., 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 10., 15. in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 11. redni seji dne 15. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice 
1. člen 
S tem sklepom se dopolni Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice za leti 2019 in 2020 (v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja).
2. člen 
a) Prodaja
Vrsta nepremičnine
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2097/1 k.o. Stare Žage
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 684/5 k.o. Gorenje Polje – del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1938/1 k.o. Podturn – del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1924/2 k.o. Podturn 
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 362/11 k.o. Toplice – del 
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-13/2020
Dolenjske Toplice, dne 15. julija 2020
Župan 
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk