Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2330. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2331. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota
2332. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto

Drugi akti

2333. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kopru
2334. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kopru

MINISTRSTVA

2335. Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih
2336. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku
2337. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
2338. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Mima, ustanova za mlade upe«

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2339. Sklepi o razrešitvi predsednic volilnih komisij
2340. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2341. Certifikacijske specifikacije za letalske karte, namenjene objavi v zborniku letalskih informacij

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2342. Razlagi določb Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

OBČINE

Cankova

2343. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Cankova

Murska Sobota

2344. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša)

Železniki

2345. Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena
AAA Zlata odličnost