Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017

Kazalo

2339. Sklepi o razrešitvi predsednic volilnih komisij, stran 6680.

  
Na podlagi 34., 35. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 6. seji 29. avgusta 2017, sprejela
S K L E P E 
o razrešitvi predsednic volilnih komisij 
I. 
Dolžnosti predsednice volilne komisije volilne enote 300 – Ljubljana Center se razreši:
Martina Erzin.
Martina Erzin opravlja funkcijo predsednice volilne komisije volilne enote 300 – Ljubljana Center do imenovanja novega predsednika.
II. 
Dolžnosti predsednice okrajne volilne komisije 208 – Postojna se razreši:
dr. Tadeja Jelovšek.
dr. Tadeja Jelovšek opravlja funkcijo predsednice okrajne volilne komisije 208 – Postojna do imenovanja novega predsednika.
Št. 040-35/2014-623
Ljubljana, dne 31. avgusta 2017
Peter Golob l.r.
Namestnik predsednika