Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017

Kazalo

2340. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah, stran 6680.

  
Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 7. seji 7. 9. 2017 sprejela
S K L E P E 
o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah 
V okrajni volilni komisiji 105 – Kranj
se razreši:
– dolžnosti članice:
Brigita Šolar
in
se imenuje:
– za članico:
Nada Pantelič, roj. 8. 3. 1973, stanujoča Zlato polje 3 E, 4000 Kranj.
V okrajni volilni komisiji 108 – Škofja Loka
se razrešita dolžnosti člana:
– Blaž Karlin
– Marjan Gantar
in
se imenujeta za člana:
– Žiga Nastran, roj. 13. 2. 1982, stanujoč Bodovlje 44, Škofja Loka.
– Gorazd Jelovšek, roj. 17. 12. 1956, stanujoč Podlubnik 20, 4220 Škofja Loka.
V okrajni volilni komisiji 303 Ljubljana Vič-Rudnik 
se razreši:
– dolžnosti namestnice člana:
Petra Marucelj
in
se imenuje:
– za namestnika člana:
Nejc Vesel, roj. 25. 7. 1985, stanujoč V Radno 16, 1351 Brezovica.
V okrajni volilni komisiji 405 – Ljubljana Moste-Polje
se razreši:
– dolžnosti članice:
Tijana Grubor
in
se imenuje:
– za člana:
Andrej Klemenc, roj. 13. 1. 1962, stanujoč Korytkova 27b, 1000 Ljubljana.
Št. 040-35/2017-620
Ljubljana, dne 7. septembra 2017
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik