Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017

Kazalo

2338. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Mima, ustanova za mlade upe«, stran 6679.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Mima, ustanova za mlade upe« 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Mima, ustanova za mlade upe«, ki sta jo ustanovila ustanovitelja Humanitarno društvo Rotaract Maribor, Slovenska ulica 2, Maribor, ki ga zastopa Nina Žvajker Golob in Mima Jaušovec, Gregorčičeva ulica 15, Maribor, z notarsko listino opr. št. SV-1492/2016 z dne 7. oktobra 2016, sestavljeno pri notarki Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
2. »Fundacija Mima, ustanova za mlade upe« ima sedež v Mariboru. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Glavni trg 8, Maribor.
3. Namen ustanove je štipendiranje in financiranje mladih obetavnih športnikov, ki so potrebni finančne pomoči, starostne kategorije do 18. let iz Republike Slovenije s ciljem usmerjanja mladih k vrhunskem ali kakovostnem športu.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1.000 eurov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Mima Jaušovec, Gregorčičeva ulica 15, Maribor,
– Jon Polanec, Terčeva ulica 37, Maribor,
– Bistra Varl, Černičeva ulica 2, Maribor,
– Marko Tkalec, Razlagova ulica 1, Maribor in
– Nina Golob Žvajker, Maistrova ulica 6, Maribor.
Št. 0070-57/2017/1
Ljubljana, dne 18. avgusta 2017
EVA 2017-3330-0050
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport