Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017

Kazalo

2345. Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 6683.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 4. dopisni seji, ki je potekala od 4. do 21. 8. 2017, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri zemljiščih:
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 791/2,
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 834/13,
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 834/29,
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 834/37,
je na podlagi Ugotovitvene odločbe, št. 7113-13/2014-001 z dne 24. 4. 2014, vknjižena zaznamba – grajeno javno dobro lokalnega pomena.
II. 
S tem sklepom se ukine zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri zemljiščih:
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 791/2,
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 834/13,
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 834/29,
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 834/37.
Ugotovitveno odločbo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški knjigi v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-4/2017-018
Železniki, dne 22. avgusta 2017
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.