Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017

Kazalo

2343. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Cankova, stran 6682.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 22. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) in 114. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 4. izredni seji dne 22. 8. 2017 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
1. člen 
Občinski svet Občine Cankova ugotavlja, da je član Občinskega sveta Občine Cankova, Janko Flisar dne 25. 7. 2017 podal pisno izjavo, da odstopa s funkcije člana občinskega sveta.
2. člen 
Občinski svet Občine Cankova ugotavlja, da je Janku Flisarju, izvoljenemu predstavniku avtohtone romske skupnosti na volitvah članov Občinskega sveta Občine Cankova z dnem 25. 7. 2017 predčasno prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Cankova.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem ugotovitve na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-04/2017-2
Cankova, dne 22. avgusta 2017
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.