Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017

Kazalo

2334. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kopru, stran 6667.

  
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13, 95/14 – ZUPPJS15 in 23/17 – ZDOdv) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) ter na predlog ministra za pravosodje, številka 702-6/2017 z dne 10. 8. 2017, je Vlada Republike Slovenije na 146. redni seji dne 31. 8. 2017 pod točko 6.7 izdala naslednjo
O D L O Č B O 
1. Mag. Maja Grižon, rojena 2. 1. 1985, se imenuje za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kopru, za dobo osmih let.
2. Pomočnica državnega pravobranilca mag. Maja Grižon na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kopru nastopi delo 1. 10. 2017, mandatna doba pa se ji izteče 30. 9. 2025.
Št. 70201-11/2017
Ljubljana, dne 31. avgusta 2017
EVA 2017-2030-0033
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik