Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3145. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3146. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3147. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3148. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3184. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

3149. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

3150. Odločba o razveljavitvi sklepa Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
3151. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
3152. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča na Vrhniki
3153. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Velenju

OBČINE

Beltinci

3154. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Bovec

3178. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2015
3179. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

3155. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec
3156. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrova
3157. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrova - Polhov Gradec
3158. Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrova - Polhov Gradec
3159. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Polhograjska graščina

Ilirska Bistrica

3160. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod hribom«
3161. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu

Kamnik

3180. Odlok o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016

Kobarid

3162. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kobarid
3163. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
3181. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kobarid za leto 2015

Kostanjevica na Krki

3164. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. do 17. 9. 2014
3165. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 – rebalans I

Kranj

3166. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1166/90 k.o. 2131 – Stražišče
3167. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 203/4 k.o. 2121 – Klanec
3168. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 182/31 k.o. 2122 – Huje

Litija

3169. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Litija

Metlika

3170. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono »Pri Pildu«

Mežica

3171. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje 2015–2020

Murska Sobota

3172. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota
3173. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Osilnica

3174. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2015

Rogaška Slatina

3175. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Škofljica

3176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2015
3177. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016

Tišina

3182. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2015
3183. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

65. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani (MPSEUMN)
66. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje (MSPVP)
67. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o policijskem sodelovanju (BXKSPS)
68. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o policijskem sodelovanju (BMKSPS)
69. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BRSPP)
70. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov (BAUPDPV)
71. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o nabavi in vzajemnih storitvah (USA-SVN-02) med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike (BUSNVS)

Vlada Republike Slovenije

72. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o gospodarskem sodelovanju

Ministrstvo za zunanje zadeve

73. Obvestilo o začetku veljavnosti Četrtega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi za Republiko Slovenijo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti