Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015

Kazalo

3161. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu, stran 8792.

  
Na podlagi 16. in 26.a člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4 z dne 30. 6. 2006), v skladu z 10. in 83. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (prečiščeno besedilo, objavljeno v Uradnih objavah glasila Snežnik, št. 5 z dne 1. 11. 1999 in spremembe in dopolnitve, objavljene v Uradnih objavah glasila Snežnik, št. 4 z dne 29. 9. 2001) ter 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS – 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 8. seji, ki je bila dne 8. 10. 2015 sprejel naslednji
S K L E P 
I.Občinski svet Občine Ilirska Bistrica potrjuje mandat za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandata 2014–2018:
Ani Mariji Saftič, roj. 6. 3. 1973, Jelšane 73 b, 6254 Jelšane, po poklicu ekonomist.
II. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2015
Ilirska Bistrica, dne 8. oktobra 2015
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost