Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015

Kazalo

3179. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 8817.

  
Občinski svet Občine Bovec je na 8. redni seji dne 22. 10. 2015 po obravnavi 9.) točke dnevnega reda »Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 4180/67, k.o. Čezsoča, 2616/26, k.o. Srpenica in 2023/47, k.o. Žaga« na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) sprejel naslednje sklepe:
1. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1. člen 
Na zemljišču parcele številka 4180/67, k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 4 m2, se ukine status grajenega javnega dobra.
2. člen 
Zemljišče parcele številka 4180/67, k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 4 m2, preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno dobro in ostane lastnina Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
3. člen 
Ta sklep velja začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1. člen 
Na zemljišču parcele številka 2616/26, k.o. (2213) Srpenica v izmeri 39 m2, se ukine status grajenega javnega dobra.
2. člen 
Zemljišče parcele številka 2616/26, k.o. (2213) Srpenica v izmeri 39 m2, preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno dobro in ostane lastnina Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
3. člen 
Ta sklep velja začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1. člen 
Na zemljišču parcele številka 2023/47, k.o. (2212) Žaga v izmeri 5 m2, se ukine status grajenega javnega dobra.
2. člen 
Zemljišče parcele številka 2023/47, k.o. (2212) Žaga v izmeri 5 m2, preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno dobro in ostane lastnina Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2014-8.redna
Bovec, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.