Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2524. Uredba o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas
2525. Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
2526. Uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije
2527. Uredba o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji
2528. Uredba o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji vodi posebni ugotovitveni postopek oziroma opravlja posamezna procesna dejanja uradna oseba finančne uprave, ki ima srednjo splošno ali strokovno izobrazbo

MINISTRSTVA

2529. Pravilnik o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot
2530. Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini
2531. Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini
2532. Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini
2533. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
2534. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente, ki se uporabljajo za merjenje izolacijske upornosti, impedance zanke, ozemljitvene upornosti povezav in povezav za izenačitev potencialov in ozemljitvene upornosti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2535. Spremembe in dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Litija

2536. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija

Podčetrtek

2537. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj

Slovenj Gradec

2538. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec
2539. Sklep o razveljavitvi Sklepa o dopustnem preoblikovanju stavbnega zemljišča s parc. št. 840/1 in 836/2, vse k. o. Legen
2540. Sklep o razveljavitvi Sklepa o dopustnem preoblikovanju stavbnega zemljišča s parc. št. 596, 597/1, 597/2, 598, 1124/2 in 2869, vse k. o. Podgorje ter 1055/1 in 1055/2, obe k.o. Šmartno
2541. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.2 – 566)
2542. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.3 – 567)
2543. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.4 – 568)
2544. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.6–570)
AAA Zlata odličnost