Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2541. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.2 – 566), stran 6581.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. redni seji dne 9. 7. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.2 – 566)
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 498/1 (ID 4001941), s parc. št. 1314/4 (ID 1975470) in s parc. št. 1315/4 (ID 4327782), vse k.o. 849 – Stari trg.
(2) Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-0006/2014, zveza spis št. 371-51/2014
Slovenj Gradec, dne 10. julija 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost