Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2537. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj, stran 6578.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 6. korespondenčni seji dne 6. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 1394/7, površine 610 m2 in parc. št. 1394/9, površine 57 m2, vse k. o. 1231 – Virštanj.
2.
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postaneta last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-187/2014
Podčetrtek, dne 9. junija 2014
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost