Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2528. Uredba o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji vodi posebni ugotovitveni postopek oziroma opravlja posamezna procesna dejanja uradna oseba finančne uprave, ki ima srednjo splošno ali strokovno izobrazbo, stran 6537.

Na podlagi 86. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji vodi posebni ugotovitveni postopek oziroma opravlja posamezna procesna dejanja uradna oseba finančne uprave, ki ima srednjo splošno ali strokovno izobrazbo
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa upravne zadeve, v katerih lahko na prvi stopnji vodi posebni ugotovitveni postopek oziroma opravlja posamezna procesna dejanja uradna oseba finančne uprave, ki ima srednjo splošno ali strokovno izobrazbo.
2. člen
(upravne zadeve)
Uradna oseba, ki ima srednjo splošno ali strokovno izobrazbo, lahko vodi posebni ugotovitveni postopek in opravlja posamezna procesna dejanja:
a) v postopku finančnega nadzora:
– na področju dela in zaposlovanja na črno,
– na področju oddajanja nepremičnin v najem,
– na področju sive ekonomije,
– na področju prispevkov za socialno varnost,
– na področju identifikacije stalnih poslovnih enot,
– na področju ugotavljanja opravljanja storitvene dejavnosti tujih družb,
– na področju ugotavljanja aktivnosti zaposlenih pri registriranih podružnicah tujih družb v Republiki Sloveniji,
– v postopku odmere in obračuna obveznih dajatev,
– na drugih področjih, za katera je za nadzor pristojna finančna uprava,
b) pri izterjavi obveznih dajatev,
c) v postopku dodeljevanja in odvzema identifikacijske številke za DDV,
d) v postopku ugotavljanja rezidentskega statusa.
3. člen
(posamezna procesna dejanja)
(1) Uradna oseba iz prejšnjega člena, ki neposredno zazna dejansko stanje, na podlagi katerega se bo odločalo o upravni zadevi, opravi posamezna procesna dejanja.
(2) Uradna oseba iz prejšnjega člena lahko opravi ogled, sprejme izjavo stranke ali priče, pridobi listine in potrdila ter izvede zavarovanje dokazov. O opravljenih procesnih dejanjih sestavi zapisnik, ki je podlaga za odločanje v upravni zadevi, ali napiše uradni zaznamek.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-23/2014
Ljubljana, dne 24. julija 2014
EVA 2014-1611-0047
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost