Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2527. Uredba o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji, stran 6537.

Na podlagi desetega odstavka 15. člena Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji.
2. člen
(zemljepisna imena na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih)
(1) Na državnih kartah, ki se vodijo za ozemlje Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo državni topografski sistem, se na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji zemljepisna imena pišejo v slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku.
(2) Zemljepisna imena so imena, vodena v registru zemljepisnih imen.
3. člen
(pravila pisanja za posamezne vrste zemljepisnih imen)
(1) Imena občin, imena naselij in imena ulic se morajo na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji pisati v slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku.
(2) Druga zemljepisna imena (npr. imena zaselkov, pomembnejših zgradb, vodovja, reliefnih danosti, območij in prometnih danosti) se morajo na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji pisati v slovenskem jeziku, v italijanskem ali madžarskem jeziku pa le, če je delovno telo Vlade Republike Slovenije, pristojno za standardizacijo zemljepisnih imen, standardiziralo zemljepisno ime, ki se vpisuje v državno karto, v italijanskem ali madžarskem jeziku.
4. člen
(način pisanja zemljepisnih imen)
(1) Na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji se zemljepisno ime piše tako, kakor je vodeno v registru zemljepisnih imen.
(2) Kadar je zemljepisno ime določeno v slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku, mora biti zemljepisno ime, določeno v slovenskem jeziku, napisano pred ali nad zemljepisnim imenom, določenim v italijanskem ali madžarskem jeziku. Zapisa v obeh jezikih morata biti enake velikosti.
(3) Tip pisave mora biti v zapisu zemljepisnega imena v slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku enak. Zapis zemljepisnega imena v obeh jezikih mora biti ločen s poševnico brez presledkov.
5. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Odredba o pisavi zemljepisnih imen v načrtih in kartah na narodnostno mešanih območjih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 25/14 – ZDGRS).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-27/2014
Ljubljana, dne 24. julija 2014
EVA 2014-2430-0058
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost