Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1836. Ukaz o zaprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Dublinu
1837. Ukaz o zaprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Helsinkih
1838. Ukaz o zaprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Portugalski republiki
1839. Ukaz o zaprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Kraljevini Švedski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1840. Uredba o spremembi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
1870. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Sklepi

1841. Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila

MINISTRSTVA

1871. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1842. Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju

OBČINE

Ajdovščina

1843. Statut Občine Ajdovščina
1844. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina
1845. Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina

Celje

1846. Odlok o koncesiji za gospodarsko javno službo za izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
1847. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje
1848. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
1849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje
1850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ DESETKA CELJE – finančno-računovodske in svetovalne storitve

Dravograd

1851. Odlok o občinskih cestah v Občini Dravograd
1852. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd
1853. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2012

Idrija

1854. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija
1855. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija
1856. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kamnik

1857. Pravilnik o dodeljevanju pomoči dijakom in študentom

Kanal ob Soči

1858. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2011
1859. Odlok o občinskih taksah v Občini Kanal ob Soči
1860. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin in o zunanjem videzu naselij ter posebni rabi javnih površin

Ljubno

1861. Sklep o oblikovanju najemnin za stavbna in kmetijska zemljišča v Občini Ljubno

Miren-Kostanjevica

1862. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011

Rogašovci

1863. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci
1864. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom v Sotini

Šentrupert

1865. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2011

Šmarješke Toplice

1866. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012

Zagorje ob Savi

1867. Sprememba Statuta Občine Zagorje ob Savi
1868. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
1869. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zagorje ob Savi
AAA Zlata odličnost