Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1855. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija, stran 4540.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 13. seji dne 30. 5. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija
1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 65/02, 45/07) se v 3. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe iz prve alineje prejšnjega odstavka, gostincu ni potrebno ob novem koledarskem letu ponovno prijavljati obratovalnega časa, kolikor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ne spreminja obratovalnega časa,
– ne obratuje v podaljšanem obratovalnem času,
– ni prišlo do sprememb osnovnih podatkov o gostinskem obratu oziroma kmetiji in matični firmi gostinskega obrata«.
2. člen
Tretja alineja 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– gostinski obrati, ki nudijo mehansko glasbo ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in izpolnjujejo predpisane pogoje iz 52. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, smejo obratovati ob petkih in sobotah najdlje do 4. ure naslednjega dne«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30600-1/02-5
Idrija, dne 30. maja 2012
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.