Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

1039. Pravilnik o poročanju dajalcev kredita o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri
1040. Sklep o določitvi seznama držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij
1041. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu

USTAVNO SODIŠČE

1042. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

OBČINE

Brežice

1043. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Brežice

Celje

1044. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dobrepolje

1045. Statut Občine Dobrepolje
1046. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2008
1047. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

Dol pri Ljubljani

1048. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BS 9/1 Videm - Dol, morfološka enota 4a/1 Videm

Ljutomer

1049. Sklep o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru

Podlehnik

1050. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Podlehnik

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

34. Zakon o ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani s Sklepno listino (MSPSESCS)
35. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za obveznosti iz okvirnega posojila za energetsko učinkovitost (MEIBEI)
36. Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o sodelovanju na obrambnem področju (BMNSOP)
AAA Zlata odličnost