Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2622. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih zbiranjih (ZJA-A)
2623. Zakon o spremembah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-A)

DRŽAVNI SVET

2624. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
2625. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije
2626. Izvolitev predsednike, podpredsednike in člane komisij Državnega sveta Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2627. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
2653. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2654. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnikov za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2005

MINISTRSTVA

2628. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
2629. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti klimatske naprave s Pravilnikom o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav
2655. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2656. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
2657. Navodilo za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za obdobje julij 2004 – december 2005
2658. Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

BANKA SLOVENIJE

2630. Sklep o usklajevanju poslovanja Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana s predpisi, ki urejajo poslovanje bank
2631. Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
2632. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov N-2

SODNI SVET

2633. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta
2634. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
2636. Pravilnik o dodeljevanju štipendij iz knjižničnega nadomestila
2637. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije
2638. Datum nastopa poslovanja notarja
2639. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za maj 2005
2640. Poročilo o prodaji 9. serije igre Dobim podarim

OBČINE

Grosuplje

2641. Odlok o komunalnih taksah v Občini Grosuplje
2642. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje
2643. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 2283/22 in 2283/23 k.o. Slivnica

Kranj

2644. Sklep o spremembi programa opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko naselje VOGE-BRITOF v Mestni občini Kranj

Laško

2645. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško

Ljubljana

2646. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Medvode

2647. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Puconci

2648. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za turistično naselje v Moščancih, turistično rekreacijsko območje v Pečarovcih in zdraviliško rekreacijski center Rimska Čarda na območju Občine Puconci

Šempeter-Vrtojba

2649. Odlok o oskrbi s pitno vodo
2650. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Šempeter-Vrtojba

Vojnik

2651. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9

Zreče

2652. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Rogla za novogradnjo kapele na območju Rogle
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti