Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

Kazalo

2645. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško, stran 5984.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 88/02 in 58/03) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet občine Laško na 19. seji dne 22. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03).
2. člen
V 6a. členu odloka se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
– območje obstoječe pozidave kompleksa zdravilišča v Rimskih Toplicah 055.
3. člen
V 28. členu odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Za dodatno napajanje TP čistilna naprava Laško z električno energijo se lahko izvede priključitev z KB 20 kV za TP čistilna naprava Laško od lokacije SM 43 DV 20 kV RTP Laško–Zidani Most, preko glavne ceste I. reda G5 Celje–Šmarjeta in preko reke Savinje vse do območja čistilne naprave Laško v dolžini 1270 metrov.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001-3/2003
Laško, dne 22. junija 2005.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost