Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2599. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Alžiriji
2600. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2601. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2602. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2603. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Laže, Občina Divača- Griža, Mestna občina Koper- Klanci, Občina Grosuplje- Debela griža pri Povirju, Občina Sežana- Lancova vas, Občina Videm- Obrovnik, Občina Oplotnica- Velika Pirešica, Občina Žalec- Bučka, Občina Škocjan, in Konjišče, Občina Gornja Radgona
2604. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil na območju koprskega tovornega pristanišča
2621. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

Odloki

2605. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi Župančičevega toplarja za kulturni spomenik državnega pomena

USTAVNO SODIŠČE

2606. Odločba o ugotovitvi, da je 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje, kolikor pod zaporedno številko 52 opredeljuje javno pot z oznakami 565 55 1 C JP 541 Kompolje (h. št. 60 – h. št. 42) v dolžini 300 metrov, v neskladju z Ustavo
2607. Odločba o ugotovitvi, da je 53. člen Zakona o davčni službi v neskladju z Ustavo, rokom za odpravo neskladnosti in načinom izvršitve
2608. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2609. Akt o spremembi akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Ajdovščina

2610. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II.

Ig

2611. Sklep o začetku priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ig in Prostorskega reda Občine Ig

Slovenj Gradec

2612. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2004
2613. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec

Šempeter-Vrtojba

2614. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah
2615. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Šmartno pri Litiji

2616. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004
2617. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Šmartno pri Litiji
2618. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v splošni rabi
2619. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi

Zavrč

2620. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

30. Sklep o objavi besedila Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru v slovenskem jeziku
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti