Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005

Kazalo

2609. Akt o spremembi akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 5914.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US, 51/04), 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04), drugega odstavka 9. člena in 21. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 21-05/P1, P2/AE-s/5, z dne 8. 6. 2005, Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja
A K T
o spremembi akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 139/04) se točka d) v 2. členu spremeni tako, da glasi:
»d) cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (C(B)): 39,841 SIT/Sm3.«.
2. člen
Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 7. 2005.
Ljubljana, dne 8. junija 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost