Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005

Kazalo

2614. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah, stran 5917.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04) in Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) je Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na 23. seji dne 28. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o komunalnih taksah
1. člen
Spremeni se 12. člen Odloka o komunalnih taksah (Uradne objave, št. 16/00, 26/01, 10/02, 21/02 in 2/03): Z globo 30.000 SIT se kaznuje posameznik, če:
– ne prijavi in plača taksne obveznosti, za katero je po tem odloku predpisana komunalna taksa, pred namestitvijo oziroma pričetkom uporabe taksnih predmetov ali če prijavi neresnične podatke o uporabi oziroma namestitvi takšnih predmetov;
– v roku 15 dni ne prijavi pristojni davčni upravi vsake spremembe oziroma drugih podatkov, ki vplivajo na odmero, obračun in izterjavo komunalne takse;
– ne opravi dejanja iz 7. člena tega odloka.
2. člen
Spremeni se 13. člen Odloka o komunalnih taksah (Uradne objave, št. 16/00, 26/01, 10/02, 21/02 in 2/03): Z globo 130.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne prijavi in plača taksne obveznosti, za katero je po tem odloku predpisana komunalna taksa, pred namestitvijo oziroma pričetkom uporabe taksnih predmetov ali če prijavi neresnične podatke o uporabi oziroma namestitvi takšnih predmetov;
– v roku 15 dni ne prijavi pristojni davčni upravi vsake spremembe oziroma drugih podatkov, ki vplivajo na odmero, obračun in izterjavo komunalne takse;
– ne opravi dejanja iz 7. člena tega odloka.
3. člen
Spremeni se 14. člen Odloka o komunalnih taksah (Uradne objave, št. 16/00, 26/01, 10/02, 21/02 in 2/03): Z globo 40.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prejšnjega člena.
4. člen
Spremeni se 18. člen Odloka o komunalnih taksah (Uradne objave, št. 16/00, 26/01, 10/02, 21/02 in 2/03) – Tarife komunalnih taks – tako, da pri Tarifi št. 2 – Za napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov velja:
-----------------------------------------------------------------
 2.1 Reklamni napisi, objave in oglasi na panojih
   – do 1 m2 dnevno                   24 SIT
   – za vsak začetni nadaljnji m2 dnevno         12 SIT
 
 2.2 Elektronski displeji in drugi svetlobni napisi
   – do 1 m2 mesečno                  3600 SIT
   – od 1 m2 do 2 m2 mesečno             7200 SIT
   – nad 2 m2 mesečno                14.400 SIT
 
 2.3 Transparenti in druge oblike visečih reklam
   – do 1 m2 dnevno                   60 SIT
   – nad 1 m2 dnevno                120 SIT/ m2
 
 2.4 Izložbe
   – do 4 m2 mesečno                  1080 SIT
   – nad 4 m2 mesečno                 2160 SIT
 
 2.5 Oglasne omarice
   – za vsako omarico mesečno              360 SIT
 
 2.6 Letaki, reklamni listki ipd.,
   ki se delijo na javnih mestih
   – za vsakih 100 kosov                 60 SIT
-----------------------------------------------------------------
Cene komunalne takse župan vsako leto do konca koledarskega leta za naslednje leto valorizira s porastom drobnoprodajnih cen s posebnim sklepom, ki se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Ta odlok prične veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-41-4/2005-4
Šempeter pri Gorici, dne 29. aprila 2005.
Župan
Občine Šempeter pri Gorici
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost